×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

LPPH Scheiblingkrichen

LPPH Scheiblingkrichen

Naručilac
BAL Hestia Immobilien Leasing GmbH

Projekat
Ovaj državni starački dom će obuhvatati ukupno 96 kreveta. Podeljen je u dva odeljenja sa po 36 kreveta i stacionar sa 24 kreveta.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za instalaciju novog sistema ventilacije.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                  2.519 m²
Ukupni kapacitet ventilacije:                   42.100 m³/h
Datum završetak:                                 septembar 2011

Bitne karakteristike
Novo izgrađeni državni starački dom smešten je u tzv. “Buckligen Welt“ na rubu Pittentala. Projekat za izgradnju staračkog doma položenog po dužini male rečice orijentiše se prema elementu vode i svojim oblikom deli zemljište na javna i privatna područja. I privatno i javno područje imaju potpuno neometan pogled na okolnu bujnu livadu, čime se ostvaruje posebna vrednost u kvalitetu boravka štićenika, dok transparentno projektovani prostor recepcije želi dobrodošlicu posetiocima.

 

Naručilac
BAL Hestia Immobilien Leasing GmbH

Projekat
Ovaj državni starački dom će obuhvatati ukupno 96 kreveta. Podeljen je u dva odeljenja sa po 36 kreveta i stacionar sa 24 kreveta.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za instalaciju novog sistema ventilacije.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                  2.519 m²
Ukupni kapacitet ventilacije:                   42.100 m³/h
Datum završetak:                                 septembar 2011

Bitne karakteristike
Novo izgrađeni državni starački dom smešten je u tzv. “Buckligen Welt“ na rubu Pittentala. Projekat za izgradnju staračkog doma položenog po dužini male rečice orijentiše se prema elementu vode i svojim oblikom deli zemljište na javna i privatna područja. I privatno i javno područje imaju potpuno neometan pogled na okolnu bujnu livadu, čime se ostvaruje posebna vrednost u kvalitetu boravka štićenika, dok transparentno projektovani prostor recepcije želi dobrodošlicu posetiocima.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023