×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Poslovna zgrada EON

Poslovna zgrada EON

Naručilac
Bog´art

Projekat
U oktobru 2015. godine je projekat “ Poslovna zgrada EON“ u Targu Mures u jugoistočnoj Rumunijiuspešno i na vreme završena . Tokom svečanosti otvaranja , koja se održala 16 decembra 2015. godine pohvaljeni smo od strane vlasnika g . Benta , posebno u pogledu profesionalnosti projektnog tima i isporučene kvalitete . Zgrada je postala simbol TarguMuresa i za EON kupce novi moderni centar za poslovanje u energetskom sektoru u Rumuniji . Celokupniprojekat menadžment je pri tome od strane agencije nekretninama preusmeren na Erste Group – Immorent .

Obim radova

Isporuka, montaža i puštanje u pogon:

Elektrotehnika
Instalacija slabe struje
Mašinske instalacije
Sprinkler ihidrantskisistem
Upravljanje zgradom

Ključni pokazatelji
Naziv:  Office Building e-on
Dovršetak:  Oktobar, 2015
Period:  Oktobar 2014- Oktobar 2015

Naglasci
To je poslovna zgrada klase A s 23.000 m² površine, 9 spratova i 160 parking mesta u podzemnoj garaži.

Naručilac
Bog´art

Projekat
U oktobru 2015. godine je projekat “ Poslovna zgrada EON“ u Targu Mures u jugoistočnoj Rumunijiuspešno i na vreme završena . Tokom svečanosti otvaranja , koja se održala 16 decembra 2015. godine pohvaljeni smo od strane vlasnika g . Benta , posebno u pogledu profesionalnosti projektnog tima i isporučene kvalitete . Zgrada je postala simbol TarguMuresa i za EON kupce novi moderni centar za poslovanje u energetskom sektoru u Rumuniji . Celokupniprojekat menadžment je pri tome od strane agencije nekretninama preusmeren na Erste Group – Immorent .

Obim radova

Isporuka, montaža i puštanje u pogon:

Elektrotehnika
Instalacija slabe struje
Mašinske instalacije
Sprinkler ihidrantskisistem
Upravljanje zgradom

Ključni pokazatelji
Naziv:  Office Building e-on
Dovršetak:  Oktobar, 2015
Period:  Oktobar 2014- Oktobar 2015

Naglasci
To je poslovna zgrada klase A s 23.000 m² površine, 9 spratova i 160 parking mesta u podzemnoj garaži.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023