×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Poslovni park IRIDE – zgrada 20

Poslovni park IRIDE – zgrada 20

Klijent
Immoeast grupa

Projekat
Projekat poslovnog parka IRIDE – zgrada 20 smešten je u poslovnom parku IRIDE na severu Bukurešta a sastoji se od oko 8.500 m2 kancelarijskog prostora A klase za najam.

Obim usluga
Investitor nas je neposredno angažovao kao glavnog izvođača za celokupnu tehničku infrastrukturu. Narudžbina je uključivala elektrotehniku, uređaje slabe struje, sisteme ventilacije, grejanja, hlađenja, sanitarne instalacije, protivpožarnu zaštitu i obuhvatala je celokupno projektovanje, izvođenje i puštanje u pogon sistema.

Ključni pokazatelji
Bruto površina: 12.000 m2
Radovi elektro ožičenja:  2.000 kVA
Kapacitet ventilacije: 35.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 1.200 kW
Završetak: jul 2007.

Naglasak
Tokom izvođenja projekta imali smo priliku realizovati i mnoga uređenja za zakupce, uključujući i potpuno opremljeni TV studio sa specijalnim sistemom klimatizacije i složenim polaganjem optičkog kabla  za PRIMA-TV.

Klijent
Immoeast grupa

Projekat
Projekat poslovnog parka IRIDE – zgrada 20 smešten je u poslovnom parku IRIDE na severu Bukurešta a sastoji se od oko 8.500 m2 kancelarijskog prostora A klase za najam.

Obim usluga
Investitor nas je neposredno angažovao kao glavnog izvođača za celokupnu tehničku infrastrukturu. Narudžbina je uključivala elektrotehniku, uređaje slabe struje, sisteme ventilacije, grejanja, hlađenja, sanitarne instalacije, protivpožarnu zaštitu i obuhvatala je celokupno projektovanje, izvođenje i puštanje u pogon sistema.

Ključni pokazatelji
Bruto površina: 12.000 m2
Radovi elektro ožičenja:  2.000 kVA
Kapacitet ventilacije: 35.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 1.200 kW
Završetak: jul 2007.

Naglasak
Tokom izvođenja projekta imali smo priliku realizovati i mnoga uređenja za zakupce, uključujući i potpuno opremljeni TV studio sa specijalnim sistemom klimatizacije i složenim polaganjem optičkog kabla  za PRIMA-TV.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023