×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Stambeni kompleks Pichl kod Welsa

Stambeni kompleks Pichl kod Welsa

Naručilac
Lawog Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft

Projekat
Stambeni kompleks Pichl kod Welsa

Obim usluga
Celokupne elektroinstalacije

Ključne brojke
Vreme izvođenja: Aprilj2016 – Februaru 2017

Bitne karakteristike
U februaru 2016. dobili smo nalog, kao zamenaizvođača za stambeni kompleks Pichl kod Welsa, od stambene zadruge LAWOG. Gradit će se 4 kuće, sa po 9 stanova kao i podzemnom garažom. Naš ugovor obuhvata celokupnuelektričnu instalaciju.

Naručilac
Lawog Gemeinnützige Landeswohnungsgenossenschaft

Projekat
Stambeni kompleks Pichl kod Welsa

Obim usluga
Celokupne elektroinstalacije

Ključne brojke
Vreme izvođenja: Aprilj2016 – Februaru 2017

Bitne karakteristike
U februaru 2016. dobili smo nalog, kao zamenaizvođača za stambeni kompleks Pichl kod Welsa, od stambene zadruge LAWOG. Gradit će se 4 kuće, sa po 9 stanova kao i podzemnom garažom. Naš ugovor obuhvata celokupnuelektričnu instalaciju.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023