×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Studentenheim Linz

Studentenheim Linz

Naručilac
HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

Projekat
Novogradnja, Studentski dom, Područjeelektrotehnike

Obim usluga
Celokupneinstalacije jake struje
Celokupneinstalacije slabe struje
IT – mreža
Sigurnosna tehnika
Sistem za dojavu požara
Strukturno kabliranje
Razglas
Rasveta
Nacrti za izvođenje i dokumentaciju

Ključni indikatori
Završetak: Septembar, 2015.

Naglasci
Sedmospratnica studentskog doma u Wildbergstraße ima 220 mesta u 125 soba. 30 soba su opremljene kao jednokrevetne sobe, 95 kao dvokrevetne. Potpuno opremljeni apartmani su opremljeni svaki sa svojim ličnim kupatilom i malom kuhinjom. Naravno, građevina sadrži velikodušnu ponudu zajedničkih prostorija. U podzemnoj dvoetažnoj garaži su na raspolaganju ukupno 122 parkirališna mestai 111 mestaza odlaganje bicikala. Projekatje osmišljen od strane arhitekata Zellinger,Gunhold i Partnera, a kao investitor pojavljuje se kompanija Immocommerz, sa sedištemu Ottenheimu.

Naručilac
HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H.

Projekat
Novogradnja, Studentski dom, Područjeelektrotehnike

Obim usluga
Celokupneinstalacije jake struje
Celokupneinstalacije slabe struje
IT – mreža
Sigurnosna tehnika
Sistem za dojavu požara
Strukturno kabliranje
Razglas
Rasveta
Nacrti za izvođenje i dokumentaciju

Ključni indikatori
Završetak: Septembar, 2015.

Naglasci
Sedmospratnica studentskog doma u Wildbergstraße ima 220 mesta u 125 soba. 30 soba su opremljene kao jednokrevetne sobe, 95 kao dvokrevetne. Potpuno opremljeni apartmani su opremljeni svaki sa svojim ličnim kupatilom i malom kuhinjom. Naravno, građevina sadrži velikodušnu ponudu zajedničkih prostorija. U podzemnoj dvoetažnoj garaži su na raspolaganju ukupno 122 parkirališna mestai 111 mestaza odlaganje bicikala. Projekatje osmišljen od strane arhitekata Zellinger,Gunhold i Partnera, a kao investitor pojavljuje se kompanija Immocommerz, sa sedištemu Ottenheimu.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023