×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Supernova Varaždin

Supernova Varaždin

Naručilac
Brux-grad d.o.o.

Projekat
Rekonstrukcijom postojećeg Bauwelt centra  nastavljena je saradnja LSG Building Solutions d.o.o. i Shopping Centra Supernova. Novi centar se nalazi u Optujskoj ulici 171 a/b/c u Varaždinu.
Prilikom posete shopping centru Supernova Varaždin, na raspolaganju je više stotina besplatnih parking mesta.

Obim radova
LSG -u su povereni radovi izvođenja elektroinstalacija, grejanja, hlađenja, ventilacije, vodovoda i odvodnje. Površina centra iznosi cca 4100 m2.

Ključni pokazatelji
Površina: 4.100 m2
Položeni kablovi: 31.000 m
Rasvetna tela: 100 kom
Zakupljena snaga:300 kW
Rashladna snaga: 120 kW

Naglasci
Radovi su započeti tokom januara 2021. a izvođeni su uz mere zaštite od Covid -19.

Dovršenje
April, 2021

Naručilac
Brux-grad d.o.o.

Projekat
Rekonstrukcijom postojećeg Bauwelt centra  nastavljena je saradnja LSG Building Solutions d.o.o. i Shopping Centra Supernova. Novi centar se nalazi u Optujskoj ulici 171 a/b/c u Varaždinu.
Prilikom posete shopping centru Supernova Varaždin, na raspolaganju je više stotina besplatnih parking mesta.

Obim radova
LSG -u su povereni radovi izvođenja elektroinstalacija, grejanja, hlađenja, ventilacije, vodovoda i odvodnje. Površina centra iznosi cca 4100 m2.

Ključni pokazatelji
Površina: 4.100 m2
Položeni kablovi: 31.000 m
Rasvetna tela: 100 kom
Zakupljena snaga:300 kW
Rashladna snaga: 120 kW

Naglasci
Radovi su započeti tokom januara 2021. a izvođeni su uz mere zaštite od Covid -19.

Dovršenje
April, 2021

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023