×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Technisches Museum

Technisches Museum

Naručitelj
Tehnički muzej Beč s austrijskom mediatekom

Projekt
Tehnički muzej se nalazi u 1140 Beč, Mariahilferstraße 212, a kao jedan od najstarijih tehničkih muzeja za sobom ima povijest dužu od 100 godina.

Opseg usluga
Bili smo angažirani na radovima elektroinstalacije u novoj ulaznoj dvorani.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                    800 m²
Snaga električnog priključka:                   100 kW
Datum dovršenja:                                   listopad 2010

 

Naručitelj
Tehnički muzej Beč s austrijskom mediatekom

Projekt
Tehnički muzej se nalazi u 1140 Beč, Mariahilferstraße 212, a kao jedan od najstarijih tehničkih muzeja za sobom ima povijest dužu od 100 godina.

Opseg usluga
Bili smo angažirani na radovima elektroinstalacije u novoj ulaznoj dvorani.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                    800 m²
Snaga električnog priključka:                   100 kW
Datum dovršenja:                                   listopad 2010

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023