×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Technisches Museum

Technisches Museum

 

Naručitelj

Tehnički muzej Beč s austrijskom mediatekom

 

 

Projekt

Tehnički muzej se nalazi u 1140 Beč, Mariahilferstraße 212, a kao jedan od najstarijih tehničkih muzeja za sobom ima povijest dužu od 100 godina.

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani na radovima elektroinstalacije u novoj ulaznoj dvorani.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                                    800 m²

Snaga električnog priključka:                   100 kW

Datum dovršenja:                                   listopad 2010

 

 

Naručitelj

Tehnički muzej Beč s austrijskom mediatekom

 

 

Projekt

Tehnički muzej se nalazi u 1140 Beč, Mariahilferstraße 212, a kao jedan od najstarijih tehničkih muzeja za sobom ima povijest dužu od 100 godina.

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani na radovima elektroinstalacije u novoj ulaznoj dvorani.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                                    800 m²

Snaga električnog priključka:                   100 kW

Datum dovršenja:                                   listopad 2010

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023