×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Vjetropark Cernavoda 33KV – faza I

Vjetropark Cernavoda 33KV – faza I

Klijent
SC Cernavoda Power S.R.L.(EDP Renovables Portugal)

Projekat
Projekat vetroparka Cernavoda smešten je u jugoistočnom delu Rumunije, u pokrajini Constanta, blizu grada Cernavoda a sastoji se od 46 vetro-turbina ukupne snage od 138 MW. Projekat je podeljen u dve faze. Prva faza ima ukupno 23 turbine, svaka je kapaciteta 3 MW.

Obim usluga
Firma Strabag nas je angažovala kao glavnog izvođača za izvođenje kompletne elektrotehničke infrastrukture. Narudžbina je obuhvatala instalaciju svih srednje-naponskih (MV) i niskonaponskih (LV) kablova, optičkih kablova (sistem SCADA), kablova za uzemljenje između  vetro-turbina i sistema uzemljenja za temelje vetro-turbina, a obuhvatala je celokupnu isporuku, izvođenje, priključenje  i puštanje u pogon sistema.

Ključni pokazatelji
Ukupna snaga postrojenja: 69 MW
Broj postavljenih turbina: 23
Snaga jedne vetro-turbine: 3 MW
Ukupna dužina kanala za MV kablove: 30.000 m
Ukupna dužina MV kablova: 85.000 m
Ukupna dužina bakrene žice: 22.500 m
Ukupna dužina optičkog kabla: 30.000 m

Klijent
SC Cernavoda Power S.R.L.(EDP Renovables Portugal)

Projekat
Projekat vetroparka Cernavoda smešten je u jugoistočnom delu Rumunije, u pokrajini Constanta, blizu grada Cernavoda a sastoji se od 46 vetro-turbina ukupne snage od 138 MW. Projekat je podeljen u dve faze. Prva faza ima ukupno 23 turbine, svaka je kapaciteta 3 MW.

Obim usluga
Firma Strabag nas je angažovala kao glavnog izvođača za izvođenje kompletne elektrotehničke infrastrukture. Narudžbina je obuhvatala instalaciju svih srednje-naponskih (MV) i niskonaponskih (LV) kablova, optičkih kablova (sistem SCADA), kablova za uzemljenje između  vetro-turbina i sistema uzemljenja za temelje vetro-turbina, a obuhvatala je celokupnu isporuku, izvođenje, priključenje  i puštanje u pogon sistema.

Ključni pokazatelji
Ukupna snaga postrojenja: 69 MW
Broj postavljenih turbina: 23
Snaga jedne vetro-turbine: 3 MW
Ukupna dužina kanala za MV kablove: 30.000 m
Ukupna dužina MV kablova: 85.000 m
Ukupna dužina bakrene žice: 22.500 m
Ukupna dužina optičkog kabla: 30.000 m

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023