×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Water Waste

Water Waste

Naručilac
Bilfinger Berger Bau GmbH

Projekat
Društvo Water & Waste izgradilo je moderno opremljenu poslovnu zgradu. Ona obuhvata tri sprata, sa kancelarijama, prostorijama za osoblje, labaratoriju i arhivu. U prizemlju je smešten prostor recepcije

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za instalaciju sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                    343 m²
Datum završetka:                   april 2010.

Bitne karakteristike
Savremeno opremljena poslovna zgrada leži u samom srcu Wiener Neudorfa.

 

Naručilac
Bilfinger Berger Bau GmbH

Projekat
Društvo Water & Waste izgradilo je moderno opremljenu poslovnu zgradu. Ona obuhvata tri sprata, sa kancelarijama, prostorijama za osoblje, labaratoriju i arhivu. U prizemlju je smešten prostor recepcije

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za instalaciju sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                    343 m²
Datum završetka:                   april 2010.

Bitne karakteristike
Savremeno opremljena poslovna zgrada leži u samom srcu Wiener Neudorfa.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023