×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Altmannsdorfer Anger

WHA Altmannsdorfer Anger

Klijent
Implenia Baugesellschaft mbH (Glavni izvođač)
FAMILIE Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft m.b.H. (Sozialbau) (Investitor)

Projekat
LSG Building Solutions GmbH  je završio električne radove nakon neuspeha izvođača radova koje je naručitelj ugovorio.
Novi građevinski projekat sa šest  zgrada, unutrašnja kružna trasa i ukupno 155 stanova za iznajamljivanje sa super promocijom, uključujući 55 SMART apartmana, gradi se kao periferna zgrada na Altmannsdorfer Anger 63 u 1120 u Beču. Podzemna garaža ispod  kompleksa povezuje sve delove. Zelena sredina nalik parku u dvorištu stvara porodičnu atmosferu  koja pruža dovoljno prostora za dečje igralište i prostor za druženje.

Obim usluga (završetak)
Energetski razvod
Sistemi jake i slabe struje
Antipanik rasveta
Sistem za dojavu grešaka
Gromobranski sistem

Ključni podaci
Razdoblje izgradnje: avgust – decembar 2017

Naglasci
Izuzetno kratkoročnim  terminski plan završetka, izazov je bio izraditi tehničke nedovršene delove i dovršiti pripremljeni i započeti koncept bez prekida.

Kompleks zatvorenog koncepta ponudio je široki spektar izazova za gašenje požara, evakuacione puteve i nadzornih bezbednosnih mera.

Klijent
Implenia Baugesellschaft mbH (Glavni izvođač)
FAMILIE Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgenossenschaft m.b.H. (Sozialbau) (Investitor)

Projekat
LSG Building Solutions GmbH  je završio električne radove nakon neuspeha izvođača radova koje je naručitelj ugovorio.
Novi građevinski projekat sa šest  zgrada, unutrašnja kružna trasa i ukupno 155 stanova za iznajamljivanje sa super promocijom, uključujući 55 SMART apartmana, gradi se kao periferna zgrada na Altmannsdorfer Anger 63 u 1120 u Beču. Podzemna garaža ispod  kompleksa povezuje sve delove. Zelena sredina nalik parku u dvorištu stvara porodičnu atmosferu  koja pruža dovoljno prostora za dečje igralište i prostor za druženje.

Obim usluga (završetak)
Energetski razvod
Sistemi jake i slabe struje
Antipanik rasveta
Sistem za dojavu grešaka
Gromobranski sistem

Ključni podaci
Razdoblje izgradnje: avgust – decembar 2017

Naglasci
Izuzetno kratkoročnim  terminski plan završetka, izazov je bio izraditi tehničke nedovršene delove i dovršiti pripremljeni i započeti koncept bez prekida.

Kompleks zatvorenog koncepta ponudio je široki spektar izazova za gašenje požara, evakuacione puteve i nadzornih bezbednosnih mera.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023