×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Hermesstrasse

WHA Hermesstrasse

Naručilac

Strabag AG

 

Projekat

Stambeni kompleks sa dva stambena bloka

 

Obim usluga

Energetska opskrba

Jaka i slaba struja

Gromobranski sistem

 

Ključne brojke

Period izvođenja: April 2014 – Avgust 2015

 

Naglasci

Mi smo kao kooperant ugovoreni od strane kompanije Strabag  (izvođač radova) za izvođenje električnih instalacija za 34 stambene jedinice i podzemnu garažu u Hermesstrasse 1b / Speisingerstrasse 66, 1130 Wien. Moderna novogradnja je podeljena u dva dela koja se višestruko podudaraju. Obe zgrade su međusobno povezane podzemnom garažom, koja ima na raspolaganju 34 parking mesta.

Naručilac

Strabag AG

 

Projekat

Stambeni kompleks sa dva stambena bloka

 

Obim usluga

Energetska opskrba

Jaka i slaba struja

Gromobranski sistem

 

Ključne brojke

Period izvođenja: April 2014 – Avgust 2015

 

Naglasci

Mi smo kao kooperant ugovoreni od strane kompanije Strabag  (izvođač radova) za izvođenje električnih instalacija za 34 stambene jedinice i podzemnu garažu u Hermesstrasse 1b / Speisingerstrasse 66, 1130 Wien. Moderna novogradnja je podeljena u dva dela koja se višestruko podudaraju. Obe zgrade su međusobno povezane podzemnom garažom, koja ima na raspolaganju 34 parking mesta.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023