×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Winzerstraße

WHA Winzerstraße

 

Naručilac

SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.

 

 

Projekat

Moderne ravne linije i sofisticirana prostorna rešenja  u prvom su planu kod ove stambene zgrade sa sedam stanova. Velike staklene površine osiguravaju prostore preplavljene svetlom i tako kreiraju povezanost između unutašnjeg i spoljašnjeg prostora. Takođe se može baciti pogled na spomenički zaštićeno drveće  staro više od 100 godina, što – zajedno sa prostranim zelenim površinama  – osigurava visoki kvalitet življenja.

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao pouzdani partner za instalaciju kompletnog sistema grejanja sa razvodom toplote, sanitarnih uređaja, pripremu tople vode putem stanica po stanovima i izvedbu odvoda za CO2 iz garaže, uključujući i podnošenje celokupne potrebne dokumentacije i dobijanje odobrenja od službenih vlasti.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                410 m²

Datum završetka:               februar 2011.

 

Bitne karakteristike

Uspostava kompletnog sistema grejanja putem kotla za kondenzaciju plina, instalacija stanica po stanovima za pripremu tople vode.

 

 

Naručilac

SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.

 

 

Projekat

Moderne ravne linije i sofisticirana prostorna rešenja  u prvom su planu kod ove stambene zgrade sa sedam stanova. Velike staklene površine osiguravaju prostore preplavljene svetlom i tako kreiraju povezanost između unutašnjeg i spoljašnjeg prostora. Takođe se može baciti pogled na spomenički zaštićeno drveće  staro više od 100 godina, što – zajedno sa prostranim zelenim površinama  – osigurava visoki kvalitet življenja.

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao pouzdani partner za instalaciju kompletnog sistema grejanja sa razvodom toplote, sanitarnih uređaja, pripremu tople vode putem stanica po stanovima i izvedbu odvoda za CO2 iz garaže, uključujući i podnošenje celokupne potrebne dokumentacije i dobijanje odobrenja od službenih vlasti.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                410 m²

Datum završetka:               februar 2011.

 

Bitne karakteristike

Uspostava kompletnog sistema grejanja putem kotla za kondenzaciju plina, instalacija stanica po stanovima za pripremu tople vode.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023