×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

WHA Winzerstraße

WHA Winzerstraße

Naručilac
SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.

Projekat
Moderne ravne linije i sofisticirana prostorna rešenja  u prvom su planu kod ove stambene zgrade sa sedam stanova. Velike staklene površine osiguravaju prostore preplavljene svetlom i tako kreiraju povezanost između unutašnjeg i spoljašnjeg prostora. Takođe se može baciti pogled na spomenički zaštićeno drveće  staro više od 100 godina, što – zajedno sa prostranim zelenim površinama  – osigurava visoki kvalitet življenja.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao pouzdani partner za instalaciju kompletnog sistema grejanja sa razvodom toplote, sanitarnih uređaja, pripremu tople vode putem stanica po stanovima i izvedbu odvoda za CO2 iz garaže, uključujući i podnošenje celokupne potrebne dokumentacije i dobijanje odobrenja od službenih vlasti.

Ključne brojke
Ukupna površina:                410 m²
Datum završetka:               februar 2011.

Bitne karakteristike
Uspostava kompletnog sistema grejanja putem kotla za kondenzaciju plina, instalacija stanica po stanovima za pripremu tople vode.

 

Naručilac
SWIETELSKY Baugesellschaft m.b.H.

Projekat
Moderne ravne linije i sofisticirana prostorna rešenja  u prvom su planu kod ove stambene zgrade sa sedam stanova. Velike staklene površine osiguravaju prostore preplavljene svetlom i tako kreiraju povezanost između unutašnjeg i spoljašnjeg prostora. Takođe se može baciti pogled na spomenički zaštićeno drveće  staro više od 100 godina, što – zajedno sa prostranim zelenim površinama  – osigurava visoki kvalitet življenja.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao pouzdani partner za instalaciju kompletnog sistema grejanja sa razvodom toplote, sanitarnih uređaja, pripremu tople vode putem stanica po stanovima i izvedbu odvoda za CO2 iz garaže, uključujući i podnošenje celokupne potrebne dokumentacije i dobijanje odobrenja od službenih vlasti.

Ključne brojke
Ukupna površina:                410 m²
Datum završetka:               februar 2011.

Bitne karakteristike
Uspostava kompletnog sistema grejanja putem kotla za kondenzaciju plina, instalacija stanica po stanovima za pripremu tople vode.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023