×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Wohnhausanlage Engerthstraße, Wien

Wohnhausanlage Engerthstraße, Wien

Naručilac
STRABAG AG

Projekat
Mi smo ugovoreni kao kooperant od strane kompanije Strabag  (izvođač radova) za izvođenje električnih instalacija za devetospratnu novu zgradu sa 56 stambenih jedinica, jednog poslovnog prostora i dvoetažne podzemne garaže u Engerthstraße 228, 1020 Wien.

Obim usluga
Energetska opskrba
Jaka i slaba struja
Gromobranski sistem

Ključne brojke
Vreme izvođenja: Novembar 2014 – Decembar 2015

Naglasci
Uštedeti energiju i time zaštititi okoliš bila je središna tačka pri izvođenju. Zgrada je izgrađena u niskom energetskom standardu (klasa A). Pod motom „Živeti u Kampusu“ prednosti su  „zelenu lokaciju“ kombinovati s luksuznom udobnošću. Klijenat je bio Raiffeisen Evolution Wohnungseigentumserrichtungs GmbH.

Naručilac
STRABAG AG

Projekat
Mi smo ugovoreni kao kooperant od strane kompanije Strabag  (izvođač radova) za izvođenje električnih instalacija za devetospratnu novu zgradu sa 56 stambenih jedinica, jednog poslovnog prostora i dvoetažne podzemne garaže u Engerthstraße 228, 1020 Wien.

Obim usluga
Energetska opskrba
Jaka i slaba struja
Gromobranski sistem

Ključne brojke
Vreme izvođenja: Novembar 2014 – Decembar 2015

Naglasci
Uštedeti energiju i time zaštititi okoliš bila je središna tačka pri izvođenju. Zgrada je izgrađena u niskom energetskom standardu (klasa A). Pod motom „Živeti u Kampusu“ prednosti su  „zelenu lokaciju“ kombinovati s luksuznom udobnošću. Klijenat je bio Raiffeisen Evolution Wohnungseigentumserrichtungs GmbH.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023