×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Sparkasse AD Skopje

Nakon procesa akvizicije Ohridske banke AD (deo Societe General Bank Group) od strane Sparkasse AD 2018. godine i nakon procesa spajanja dve banke u Republici Severnoj Makedoniji 2021. godine, stvoren je novi veliki bankarski entitet Sparkasse AD Skopje koji spada u skupinu najvećih top 5 banaka u Republici Severnoj Makedoniji.

U maju 2021. godine, LSG Building Solutions DOOEL i Sparkasse AD Skopje potpisali su generalni ugovor za izvođenje građevinsko zanatskih i instalacionih radova za sve buduće potrebe nove banke na celoj teritoriji Republike Severne Makedonije. U naredne dve godine do juna 2023. godine, LSG GROUP će izvoditi sve ove radove kao glavni izvođač u skladu sa potrebama banke.

Od početka ove godine u vrlo kratkom roku uspešno su izvedeni radovi na rekonstrukciji filijala banaka u Bitolju, Prilepu, Velesu i Skoplju (BEKO filijala).

LSG GROUP raduje se daljoj saradnji sa Sparkasse AD Skoplje i želi novoj velikoj banci u Republici Severnoj Makedoniji puno uspeha u daljem radu i razvoju.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023