×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Protivpožarna zaštita

Aktivna zaštita od požara u zgradama, pre svega kod velikih projekata, više ne predstavlja samo tehnički nego, sve češće, i arhitektonski izazov. Korišćenje vodenih zavesa umesto protivpožarnih vrata, kao i hidranata uklopljenih u arhitektonsko rešenje, samo su dve od često razmatranih tačaka.

Posebno, lokalni propisi na različitim tržištima mnoge investitore dovode do očaja. Naše poznavanje najraznovrsnijih regulativa stavljamo svojim klijentima na raspolaganje i pomažemo im da kroz pravovremenu saradnju s nadležnim institucijama pronađu konfiguraciju postrojenja, koja su usklađena sa regulativom.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023