Advanced solutions for better life!

Kompetentnost u području kina

Nakon Splita i na Zagrebačkoj lokaciji LJG, kao glavni izvođač izvodi radove za austrijsku Cineplexx grupu. LJG će izgraditi ukupno sedam kino dvorana za Cineplexx grupu. Osim dosadašnjih analognih tehnologija koje se koriste primjenit će se i digitalna tehnologija, a neke dvorane će biti opremljene sa najnovijom tehnologijom zvuka.

LJG pruža uz TGA paket (grijanje, ventilacija, klimatizacija, vodovod, elektrotehnika, kontrola opreme, sigurnosni sustavi i slaba struja), također opremanje cijelog područja i stoga preuzima odgovornost kao generalni izvođač.

Kao odabrana lokacija City centar one u Zagrebu –  Žitnjak još je u rohbau fazi, i sigurno je jedna od najboljih lokacija u gradu Zagrebu.

Želimo Cineplexx-u sa trećim kinom puno uspjeha na hrvatskom tržištu!

Hompage Cineplexx