×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Ugovor o izvođenju radova za FNE Jankomir i Žitnjak

LSG Building Solutions d.o.o. je s tvrtkom TRIUS d.o.o. potpisao ugovor za izvođenje radova na fotonaponskim elektranama u Kovinskoj ulici 10 na Jankomiru i Radničkoj cesti 177 na Žitnjaku.
Obadvije elektrane će iznositi oko 900 kWp a odmah nakon potpisa ugovora započet će s izradom projektne dokumentacije.

Izvođenje radova na objektima započet će odmah nakon isporuke materijala (predviđeno najkasnije u 3 mjesecu). Završetak radova bi trebao biti najkasnije 30.06.2023. godine.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.zagreb@lsg-group.eu Tel: +385 1 2225 900


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023