×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

DECLARAȚlA DE PROTECȚIE A DATELOR ONLINE

1. Scop protecția datelor personale

SC LSG BUILDING SOLUTIONS SRL, cu sediul în Bucuresti, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5

Tel: 021.207.90.90; fax: 021.224.59.57; https://www.lsg-group.eu/

CIF RO 27343230; J40/8315/02.09.2010

R092 RZBR OOOO 0600 1286 0452 Raiffeisen Bank-Ag. Domenii Bucuresti

Adresa email: office.bucharest@lsg-group.eu

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Site-ul web http://www.lsg-group.eu aparține și este administrat de către SC LSG BUILDING SOLUTIONS SRL, companie românească, care poate fi contactată în urmatorele moduri:

Date  fiscale:  SC  LSG  BUILDING  SOLUTIONS SRL,  CIF  RO27343230,  J40/8315/02.09.2010, Cont bancar R092RZBR  OOOO  0600 1286 0452, Raiffeisen Bank-Ag. Domenii

București

Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului: 021/9551 + http://www.anpc.gov.ro

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legislația română în vigoare, SC LSG BUILDING SOLUTIONS  SRL își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumnevoastră prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

Scopul colectării datelor precizate mai sus este cel declarat  în  secțiunea în care  vă sunt solicitate datele dvs. și în funcție de opțiunile selectate, iar prin scop se poate identifica una sau mai multe din următoarele situații:

  • pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor SC LSG Building Solutions SRL, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor și pentru a furniza noutăți despre produsele și serviciile oferite;

SC LSG BUILDING SOLUTIONS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, precum și a rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legatură cu activitatea desfășurată de  către SC LSG BUILDING SOLUTIONS  SRL.

Vă punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor/produselor sau opțiunilor selectate/comandate.

lnformațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC LSG BUILDING SOLUTIONS SRL și sunt comunicate numai următorilor destinatari:

  • angajații responsabili de site-ul web pe care ați efectuat transmiterea datelor dvs.,
  • terților implicati în îndeplinirea scopului vizat pentru persoanelor vizate.

Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământului sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Vă notificăm cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fară nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către SC LSG BUILDING SOLUTIONS  SRL la adresa de email: office.bucharest@lsg-group.eu sau prin poșta clasică la adresa: Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, Bucuresti.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil pentru a remedia situația, trimițând un email la adresa de email office.bucharest@lsg-group.eu sau prin posta clasică la adresa: Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, sector 5, Bucuresti.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate decât în măsura în care terții implicați nu sunt din Romania și acest lucru este necesar în indeplinirea scopului.

Administrația

LIPKOVICH Gerhard- Director General

reprezentant legal al  LSG BUILDING SOLUTIONS SRL

Data23.05.2018

 

LSG_Informare Protectia datelor online

Declaratie de protectie a datelor online GSEM

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.bucharest@lsg-group.eu Tel: +40 21 207 90 90


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023