×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Novi projekt: LENSA, U-Centar

FORTE PARTNERS, jedan od najaktivnijih investitora i programera poslovnih prostora, potpisao je ugovor o izgradnji LENSA-e, prostora u zgradi U-Center.

U okviru ovog projekta, LSG Building Solutions s.r.l. odgovoran je za HVAC, sanitarne i električne radove.

Kratak rok za završetak radova, izazov je koji je naša tvrtka već prihvatila. Projekt je započeo 9. kolovoza, a klijent je zatražio da se dovršetak i isporuka opreme za hlađenje i grijanje održe u roku od najviše 3 tjedna.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.bucharest@lsg-group.eu Tel: +40 21 207 90 90


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023