×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Servicii

Se pune accent din ce in ce mai mare pe confort si pe eficienta economica a sistemelor de instalatii. Pentru a satisface aceste cerinte si pentru a ramane totusi intr-un cadru rentabil al investitiei este esentiala o viziune de ansamblu a tuturor sistemelor.

Coordonarea precum si definirea succesiunii intre diversele activitati de specialitati diferite duc adeseori la intarzieri si costuri suplimentare. Ca furnizor de servicii complete, preluam responsabilitatea privind incadrarea executiei in termene si costuri. In acest mod se garanteaza finalizarea investitiei la termenele si  cu costurile planificate. Ca furnizor al unei game complete se servicii in domeniul electro-mecanic va oferim urmatoarele servicii:

Pachetul de servicii de baza in domeniul sistemelor de instalatii electro-mecanice cuprinde:

Proiectare
Executie
Management de proiect de inalta calitate
Executie / Montaj
Punere in Functiune
Training pentru personalul de exploatare
Service
Mentinerea in parametrii de functionare
Energie regenerabila

Mai putem oferi:
„Proiectare in conformitate cu bugetul”
Realizarea de Analize de rentabilitate
Dezvoltare de proiecte  – Imobiliare si parcuri foto-voltaice
Finantari si analize de proiect

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.bucharest@lsg-group.eu Tel: +40 21 207 90 90


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023