×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Odaberite LSG Building Solutions, AFM ovlašćenog izvođača za program „Green House“

Odaberite LSG Building Solutions, AFM ovlašćenog izvođača za program „Green House“

„Svaki dodatni instalisani kW će vam doneti nižu cenu.“

Šta uključuje naša ponuda?

– dobijate rešenje „ključ u ruke“
– stručni savet
– visokokvalitetnu opremu
– prosimer fajl
– fleksibilnost u obimu instalisanih snaga
– godišnji servis održavanja.

Standardni paket monofaznog fotonaponskog sistema snage 5 kW:

– Ukupna cena projekta: 22.000 RON
– Subvencija preko AFM: 20.000 RON
– Sopstveni doprinos: 2.000 RON

Cene uključuju 5% PDV-a, a uz Vas smo i sa personalizovanim ponudama!

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.bucharest@lsg-group.eu Tel: +40 21 207 90 90


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023