Advanced solutions for better life!

Lokali u AVA Park Ikea u Beogradu

LSG Building Solutions d.o.o. je završio radove u lokalima Galileo, Starbucks i KFC u  Ava Park Ikea u Beogradu. Investitor za Galileo je firma Monile d.o.o. a za Starbucks i KFC  Amrest d.o.o.

LSG je bio angažovan za  izvođenje gipskartonskih, keramičkih, molerskih, mašinskih, elektro, telekomunikacionih, vodovodnih i kanalizaciionih radova, zvučnih i video nadzora u prostorijama. Radovi su izvršeni na vreme i lokali su predati investitorima.

Svim posetiocima želimo ugodnu kupnju.