Advanced solutions for better life!

Management

Lipkovich Gerhard

Lipkovich Gerhard
Lokacija: Bukarešt
LSG GROUP: od 2006.

Gerhard Lipkovich, rođen 17.12.1971., Inženjer Elektrotehnike, započeo je svoju karijeru 1991. godine u području
zgradarstva, a od 1999. je aktivan na međunarodnim projektnim poslovima u Čehoslovačkoj i Rumunjskoj.

Schoissengeier Werner

Lipkovich Gerhard
Lokacija: Zagreb
LSG GROUP: od 2007.

Werner Schoissengeier, rođen 17.06.1971., Inženjer Strojarstva, započeo je svoju profesionalnu karijeru godine
1991. u zgradarstvu. Od 1999. je aktivan na međunarodnim projektima u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji .

Göth Karl

Lipkovich Gerhard
Lokacija: Beč
LSG GROUP: od 2009.

Karl Göth, rođen 08.08.1971., Inženjer Elektrotehnike, započeo je svoju profesionalnu karijeru godine 1991. u
zgradarstvu. Od 1998. je aktivan na međunarodnim projektima u Poljskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Srbiji i na Baltiku.