×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Fix-Tilt Szöd I, Ungarn

Fix-Tilt Szöd I, Ungarn

Projekt: Fix-Tilt SZÖD I
Standort:
Szöd
Land:
Ungarn
Gesamtleistung: 30 MWp
Grundstücke insgesamt: 61 Grundstücke
Umfang der Dienstleistungen:
Projektentwicklung
EPC-Auftragnehmer
Betrieb & Wartung
Fertigstellung: 2020/2021
Bauzeit: 12 Monate

Projekt: Fix-Tilt SZÖD I
Standort:
Szöd
Land:
Ungarn
Gesamtleistung: 30 MWp
Grundstücke insgesamt: 61 Grundstücke
Umfang der Dienstleistungen:
Projektentwicklung
EPC-Auftragnehmer
Betrieb & Wartung
Fertigstellung: 2020/2021
Bauzeit: 12 Monate

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023