×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Bonpoint Kindermoden

Bonpoint Kindermoden

 

Naručitelj

KM Kindermode GmbH

 

 

Projekt

Ova suvremeno uređena zgrada je sagrađena u centru Beča kao mjesto za vrhunsku dječju modu. Ima dva kata.

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani kao partner za instalaciju postrojenja za grijanje, ventilaciju  i klimatizaciju, te sanitarnih uređaja

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                   200 m²

Datum dovršenja:                   veljača  2010.

 

Bitne karakteristike

Posebnost ovog prodajnog lokala je izvanredan položaj u 1. okrugu Beča, neposredno uz pješačku i trgovačku zonu “Am Graben“.

 

 

Naručitelj

KM Kindermode GmbH

 

 

Projekt

Ova suvremeno uređena zgrada je sagrađena u centru Beča kao mjesto za vrhunsku dječju modu. Ima dva kata.

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani kao partner za instalaciju postrojenja za grijanje, ventilaciju  i klimatizaciju, te sanitarnih uređaja

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                   200 m²

Datum dovršenja:                   veljača  2010.

 

Bitne karakteristike

Posebnost ovog prodajnog lokala je izvanredan položaj u 1. okrugu Beča, neposredno uz pješačku i trgovačku zonu “Am Graben“.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023