×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Starbucks

Starbucks

Naručitelj
AmRest Coffee SRB d.o.o

Projekt
Investitor AmRest Coffee SRB d.o.o je angažirao LSG Building Solutions d.o.o. za izgradnju i opremanje prvog Starbucks lokala u Beogradu u shopping centru Rajićeva.

Opseg radova
LSG je bio glavni izvođač te je na 85m2 bio odgovoran za ventilaciju, grijanje, hlađenje, vodovod i kanalizaciju, elektro i građevinske radove. Izazov je bio strop sa cca 1.700 komada  drvenih talpi  gdje smo uklopili  „custom made“ rasvjetu.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina objekta: 85 m2
Drvene talpe: 1.700 kom
Dovršetak: Travanj, 2019.

Naglasci
Ovo je prvi projekt Starbucks u Srbiji. Radilo se užurbano, u tri smjene kako bi se ispoštivao rok za otvaranje.

Naručitelj
AmRest Coffee SRB d.o.o

Projekt
Investitor AmRest Coffee SRB d.o.o je angažirao LSG Building Solutions d.o.o. za izgradnju i opremanje prvog Starbucks lokala u Beogradu u shopping centru Rajićeva.

Opseg radova
LSG je bio glavni izvođač te je na 85m2 bio odgovoran za ventilaciju, grijanje, hlađenje, vodovod i kanalizaciju, elektro i građevinske radove. Izazov je bio strop sa cca 1.700 komada  drvenih talpi  gdje smo uklopili  „custom made“ rasvjetu.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina objekta: 85 m2
Drvene talpe: 1.700 kom
Dovršetak: Travanj, 2019.

Naglasci
Ovo je prvi projekt Starbucks u Srbiji. Radilo se užurbano, u tri smjene kako bi se ispoštivao rok za otvaranje.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023