×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Reconstrucția Lesninei în Rijeka și extinderea Mömax
Published 1/27/2021 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. a contractat cu firma LESNINA H. d. o. o. reconstrucția și extinderea clădirii comerciale Lesnina, existentă în așezarea Kukuljanovo din zona orașului Bakar. Clădirea existentă aflată în curs de renovare, este destinată activităților comerciale – centrul comercial Lesnina XXXL, etajele S + P + 1, cu o suprafață brută de 16.200 m2. Se...read more ❯
Rekonstrukcija Lesnine u Rijeci i dogradnja Mömaxa
Published 1/27/2021 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je sa firmom LESNINA H. d. o. o. ugovorio rekonstrukciju i dogradnju postojeće poslovne zgrade Lesnine u naselju Kukuljanovo na području grada Bakra. Postojeća zgrada koja se obnavlja je u poslovne svrhe – tržni centar Lesnina XXXL, spratnosti Po+P+1, bruto površine 16.200 m2. Na jugozapadnoj strani planira se nadogradnja postojeće zgrade, spratnosti...read more ❯
Rekonstrukcija Lesnine u Rijeci i dogradnja Mömaxa
Published 1/27/2021 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je s tvrtkom LESNINA H. d. o. o. ugovorio rekonstrukciju i dogradnju postojeće poslovne građevine Lesnine u naselju Kukuljanovo na području grada Bakra. Postojeća građevina koja ide u preuređenje je poslovne namjene – trgovački centar Lesnina XXXL, katnosti Po+P+1, bruto površine 16.200 m2. S jugozapadne strane planirana je dogradnja postojeće...read more ❯
Rekonstrukcion von Lesnina in Rijeka und Erweiterung von Mömax
Published 1/27/2021 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. hat mit der Firma LESNINA H. d. o. o. die Rekonstruktion und die Erweiterung des bestehenden Geschäftsgebäudes Lesnina in der Siedlung Kukuljanovo im Bereich der Stadt Bakar vereinbart. Das bestehende Gebäude, welches renoviert wird, dient geschäftlichen Zwecken für das Einkaufszentrum Lesnina XXXL, Etagen Po + P + 1, Bruttofläche von 16.200 m2. Auf der...read more ❯
Reconstruction of Lesnina in Rijeka and extension of Mömax
Published 1/27/2021 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. has contracted with the company LESNINA H. d. o. o. the reconstruction and extension of the existing business building Lesnina in the settlement Kukuljanovo in the area of ​​the town of Bakar. The existing building that is being renovated is for business purposes – shopping center Lesnina XXXL, floors Po + P + 1, gross area of ​​16,200 m2. On the...read more ❯
Supernova Varaždin și Sisak
Published 1/13/2021 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. continuă cooperarea cu compania parteneră Brux – Grad d.o.o. prin construirea de centre comerciale Supernova în Varaždin și Sisak. Lucrările au început în ianuarie 2021, iar finalizarea acestora este planificată pentru luna aprilie. Ambele Supernova vor fi create prin reconstrucția Centrului Bauwelt existent. În cadrul acestui proiect, LSG se ocupă...read more ❯
Supernova Varaždin i Sisak
Published 1/13/2021 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. nastavlja saradnju sa partnerskom kompanijom Brux – Grad d.o.o. izgradnjom trgovačkih centara Supernove u Varaždinu i Sisku. Radovi su započeli u januaru 2021.g a planirani završetak radova je u aprilu. Obe Supernove biće stvorene rekonstrukcijom postojećih Bauwelt centara. LSG -u su povereno izvođenje elektroinstalacija, grejanje, hlađenje,...read more ❯
Supernova Varaždin und Sisak
Published 1/13/2021 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. setzt die Zusammenarbeit mit der Partnerfirma Brux – Grad d.o.o. durch den Bau von Supernova-Einkaufszentren in Varaždin und Sisak fort. Die Arbeiten haben im Januar 2021 begonnen, und die geplante Fertigstellung der Arbeiten ist im April. Beide Supernova werden durch die Rekonstruktion des bestehenden Bauweltzentrums entstehen. LSG wurde mit der Ausführung...read more ❯
Supernova Varaždin and Sisak
Published 1/13/2021 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. continues cooperation with the partner company Brux – Grad d.o.o. by building Supernova shopping centers in Varaždin and Sisak. The works started in January 2021 and the planned completion of the works is in April. Both Supernova will be created by reconstructing the existing Bauwelt Center. LSG has been entrusted with the execution of electrical installations,...read more ❯
Supernova Varaždin i Sisak
Published 1/13/2021 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. nastavlja suradnju s partnerskom tvrtkom Brux – Grad d.o.o. izgradnjom trgovačkih centara Supernove i to u Varaždinu i Sisku. Radovi su započeli u siječnju 2021.g a planirani završetak radova je travanj. Obje Supernove će nastati rekonstrukcijom postojećih centara Bauwelt. LSG -u su povjereni radovi izvođenja elektroinstalacija, grijanja, hlađenja,...read more ❯
Finalizarea lucrărilor – Iron Mountain
Published 1/13/2021 in Hrvatska
Lucrările la spațiul logistic pentru stocarea documentelor – Iron Mountain au fost finalizate și proiectul a fost predat investitorului. Iron Mountain este liderul mondial în domeniul stocării și gestionării informațiilor și documentelor și a intrat pe piața croată în 2018 odată cu achiziționarea Arhiv Trezor. Documentația de afaceri este stocată într-un spațiu de...read more ❯
Završeni radovi – Iron Mountain
Published 1/13/2021 in Hrvatska
Završeni su radovi na trezoru za skladištenje dokumenata – Iron Mountain i objekat je predat investitoru. Iron Mountain je vodeći globalni lider u uslugama skladištenja i upravljanja informacijama i dokumentima a na hrvatsko tržište ušao je 2018.g kupovinom kompanije Arhiv Trezor. Poslovna dokumentacija čuva se u sopstvenom skladišnom centru sa visokim regalima površine 3.200m2,...read more ❯
Završeni radovi – Iron Mountain
Published 1/13/2021 in Hrvatska
Radovi na trezoru za skladištenje dokumenata – Iron Mountain su završeni i objekat je predan investitoru. Iron Mountain je vodeći globalni lider u uslugama skladištenja i upravljanja informacijama i dokumentima a na hrvatsko tržište je ušao 2018.g kupnjom tvrtke Arhiv Trezor. Poslovna dokumentacija je pohranjena u vlastitom visoko regalnom skladišnom centru tlocrtne površine...read more ❯
Iron Mountain – Arbeiten sind abgeschlossen
Published 1/13/2021 in Hrvatska
Die Arbeiten am Tresorraum zur Aufbewahrung von Dokumenten – Iron Mountain wurden fertiggestellt und das Objekt an den Investor übergeben. Iron Mountain ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Lagerung und Verwaltungsdiensten von Informationen und Dokumenten und trat 2018 mit dem Kauf von Arhiv Trezor in den kroatischen Markt ein. Die Geschäftsdokumentation ist in einem Lager mit...read more ❯
Completed - Iron Mountain works
Published 1/13/2021 in Hrvatska
Works on the vault for storing documents - Iron Mountain has been completed and the facility has been handed over to the investor. Iron Mountain is the leading global leader in information and document storage and management services, and entered the Croatian market in 2018 with the purchase of Arhiv Trezor. Business documentation is stored in its own high-shelf storage center with a floor...read more ❯
Continuarea cooperării cu grupul Cineplexx din Weiz
Published 12/22/2020 in Hrvatska
După o cooperare excelentă în Croația, Serbia, Macedonia și Slovenia, continuăm colaboararea cu Cineplexx în Austria, în cadrul centrului comercial Stadtparkquartier din Weiz. Companiei LSG Building Solutions d.o.o. i-au fost încredințate toate lucrările de încălzire, răcire, ventilație, instalațiile sanitare și de canalizare, precum și BMS. Cineplexx se va desfășura pe o...read more ❯
Nastavak saradnje sa Cineplexx grupacijom u Weizu
Published 12/22/2020 in Hrvatska
Nakon odlične saradnje u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Sloveniji nastavili smo saradnju sa Cineplexxom u Austriji, u okviru trgovačkog centra Stadtparkquartier u Weizu. LSG Building Solutions d.o.o.-u je povereno izvođene grejanja, hlađenja, ventilacije, vodovoda i odvodnje te regulacijske tehnike. Površina Cineplexxa iznosi cca 2500m2. Pored Cineplexxa, u istom trgovačkom centru...read more ❯
Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Cineplexx-Gruppe in Weiz
Published 12/22/2020 in Hrvatska
Nach einer hervorragenden Zusammenarbeit in Kroatien, Serbien, Mazedonien und Slowenien haben wir unsere Zusammenarbeit mit Cineplexx in Österreich im Einkaufszentrum Stadtparkquartier in Weiz fortgesetzt. LSG Building Solutions d.o.o wurde mit Heizen, Kühlen, Lüften, Sanitär und Entwässerung sowie Steuerungstechnik beauftragt. Die Fläche von Cineplexx beträgt ca. 2500 m2. Neben...read more ❯
Continuation of cooperation with Cineplexx group in Weiz
Published 12/22/2020 in Hrvatska
After excellent cooperation in Croatia, Serbia, Macedonia and Slovenia, we continued our cooperation with Cineplexx in Austria, within the Stadtparkquartier shopping center in Weiz. LSG Building Solutions d.o.o. has been entrusted with heating, cooling, ventilation, plumbing and canalisation, as well as control technology. The area of Cineplexx is approximately 2500m2. In addition to...read more ❯
STEAG SENS și LSG Group înființează o societate mixtă
Published 12/21/2020 in Hrvatska
Würzburg / Viena / Essen. Cu efect imediat, STEAG Solar Energy Solutions, o filială a grupului energetic STEAG GmbH din Essen, cooperează prin înființarea unei societăți mixte cu grupul LSG din Viena. Ca parteneri de lungă durată și experți fotovoltaici, cei doi asociați vor fi cunoscuți în viitor de către clienți ca SENS LSG. Împreună se vor concentra pe piețele fotovoltaice...read more ❯

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023