×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

STEAG SENS i LSG Group osnivaju Joint Venture
Published 12/21/2020 in Hrvatska
Würzburg / Beč / Essen. STEAG Solar Energy Solutions GmbH, podružnica Essener Energieunternehmens STEAG GmbH, od sada surađuje kao Joint Ventures partner s LSG Group iz Beča . Dugogodišnji partneri i PV stručnjaci ubuduće će prema klijentima nastupati kao SENS LSG. Zajedno stavljaju fokus na fotonaponska tržišta u istočnoj Europi. Nikad ne mijenjajte pobjednički tim – ovako bi...read more ❯
STEAG SENS und LSG Group gründen Joint Venture
Published 12/21/2020 in Hrvatska
Würzburg/Wien/Essen. Die STEAG Solar Energy Solutions GmbH, Tochtergesellschaft des Essener Energieunternehmens STEAG GmbH, kooperiert im Rahmen eines neuen Joint Ventures ab sofort mit der LSG Group aus Wien. Die langjährigen Partner und PV-Experten werden künftig gegenüber den Kunden als SENS LSG auftreten. Gemeinsam hat man die Photovoltaik-Märkte in Osteuropa im Blick. Never change a...read more ❯
STEAG SENS and LSG Group establish Joint Venture
Published 12/21/2020 in Hrvatska
Würzburg/Vienna/Essen. With immediate effect STEAG Solar Energy Solutions, a subsidiary of the Essen-based STEAG GmbH energy group, is cooperating in a new joint venture with the LSG Group from Vienna. The long-standing partners and PV experts will in future be known to customers as SENS LSG. Together their focus will be on the photovoltaics markets of eastern Europe. Never change a winning...read more ❯
Nastavak suradnje sa Cineplexx grupacijom u Weizu
Published 12/12/2020 in Hrvatska
Nakon odlične suradnje u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Sloveniji nastavili smo suradnju sa Cineplexxom u Austriji, u sklopu trgovačkog centra Stadtparkquartier u Weizu. LSG Building Solutions d.o.o.-u je povjereno izvođene grijanja, hlađenja, ventilacije, vodovoda i odvodnje te regulacijske tehnike. Površina Cineplexxa iznosi cca 2500m2. Pored Cineplexxa, u istom trgovačkom centru...read more ❯
Centrul pentru industriile creative, Zadar
Published 11/9/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. și Sitolor d.o.o. au finalizat construcția Centrului pentru industriile creative din Zadar, situat într-o clădire modernă și atractivă din zona Relja. Lucrările au început în martie 2020 și s-au finalizat în octombrie 2020, în ciuda dificultăților cauzate de Covid-19. Centrul este echipat ca un spațiu de afaceri specializat pentru industria...read more ❯
Centar za kreativne industrije, Zadar
Published 11/9/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o i Sitolor d.o.o. su završili izgradnju Centra za kreativne industrije u Zadru, smeštenog u modernoj i atraktivnoj zgradi na području Relje. Radovi su započeli u martu 2020, a završeni u oktobru 2020, uprkos poteškoćama zbog Covid-19. Centar je opremljen kao specijalizovani poslovni inkubator za kreativnu industriju sa fokusom na IT i audiovizuelnu...read more ❯
Centar za kreativne industrije, Zadar
Published 11/9/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o i Sitolor d.o.o. su završili izgradnju Centra za kreativne industrije u Zadru, smještenog u modernoj i atraktivnoj zgradi na području Relje. Radovi su započeli u ožujku 2020., a u listopadu 2020., unatoč poteškoćama zbog Covid-19, su završeni. Centar je opremljen kao specijalizirani poduzetnički inkubator za kreativnu industriju s težištem na IT i...read more ❯
Zentrum der Kreativen Industrien, Zadar
Published 11/9/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o hat mit der Firma Sitolor d.o.o. die Ausführung eines Zentrums der Kreativen Industrien in Zadar fertig gemacht , der sich in einem modernen und attraktiven Gebäude in der Gegend von Relja befindet. Die Arbeiten begannen im März 2020 und im Oktober 2020, trotzt schwirighkeiten wegen Covid-19, sind beendet. Das Zentrum ist als spezialisierten Unternehmens...read more ❯
Center for Creative Industries, Zadar
Published 11/9/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. and Sitolor d.o.o. have completed the construction of the Center for Creative Industries in Zadar, located in a modern and attractive building in the area of Relja. Work began in March 2020 and was completed in October 2020, despite difficulties due to Covid-19. The center is equipped as a specialized business incubator for the creative industry with a focus on...read more ❯
Peek Cloppenburg Waterfront din Belgrad și-a deschis porțile pentru clienții săi
Published 11/4/2020 in Hrvatska
Lucrările la magazinul Peek Cloppenburg d.o.o. din cadrul celui mai mare centru comercial Waterfront, cunoscut și sub numele de Belgrad pe apă, au fost finalizate la 30 octombrie 2020. Magazinul și-a deschis porțile pentru clienții săi respectând toate măsurile epidemiologice de protecție împotriva coronavirusului. Lucrările au început în iunie 2020. LSG a avut responsabilitatea...read more ❯
Peek Cloppenburg Waterfront u Beogradu otvorio je vrata svojim kupcima
Published 11/4/2020 in Hrvatska
Radovi na lokalu Peek Cloppenburg d.o.o. u okviru najvećeg shopping centra Waterfront, poznatog kao Beograd na vodi, završeni su 30.10.2020. Lokal je u skladu sa svim epidemiološkim merama zaštite od korona virusa otvorio vrata svojim kupcima. Radovi su započeli u junu 2020. LSG je bio odgovoran za izvođenje svih električnih i mašinskih instalacija na dva sprata ukupne površine...read more ❯
Peek Cloppenburg Waterfront u Beogradu otvorio vrata svojim kupcima
Published 11/4/2020 in Hrvatska
Radovi na lokalu Peek Cloppenburg d.o.o. u sklopu najvećeg shopping centra Waterfront, poznatog kao Beograd na vodi, završeni su 30.10.2020. Lokal je u skladu sa svim epidemiološkim mjerama zaštite od korona virusa otvorio vrata svojim kupcima. Radovi su započeli u lipnju 2020. LSG je bio odgovoran za izvođenje svih elektro i strojarskih instalacija na dvije etaže ukupne površine...read more ❯
Peek Cloppenburg Waterfront in Belgrad hat die Türen für ihre Kunden geöffnet
Published 11/4/2020 in Hrvatska
Die Arbeiten an Peek Cloppenburg d.o.o innerhalb des größten Einkaufszentrums Waterfront, bekannt als „Beograd na vodi“, wurden am 30. Oktober 2020. abgeschlossen. Das Geschäft hat die Türen für seine Kunden gemäß allen epidemiologischen Maßnahmen zum Schutz vor Coronaviren geöffnet. Die Arbeiten begannen im Juni 2020. LSG war für die Durchführung aller elektrischen und...read more ❯
Peek Cloppenburg Waterfront in Belgrade opened its doors to its customers
Published 11/4/2020 in Hrvatska
Works on the store Peek Cloppenburg d.o.o. within the largest shopping center Waterfront, known as Belgrade on the water, were completed on October 30, 2020. The store opened its doors to its customers in accordance with all epidemiological measures for protection against coronavirus. Work began in June 2020. LSG was responsible for performing all electrical and mechanical installations on...read more ❯
Finalizarea primei faze a Cineplexx Waterfront din Belgrad
Published 10/30/2020 in Hrvatska
Prima fază a lucrărilor la cinematograful Cineplexx Waterfront din Belgrad a fost finalizată conform planului, iar pe 30 octombrie 2020, două dintre cele nouă săli au fost deschise oficial. La deschidere au fost prezenți reprezentanți ai LSG, reprezentanți ai investitorilor și din cauza măsurilor epidemiologice, un număr mic de invitați speciali. Sperăm și dorim ca vizitatorii...read more ❯
Završetak radova prve faze Cineplexx Waterfront u Beogradu
Published 10/30/2020 in Hrvatska
Prva faza radova na kinu Cineplexx Waterfront u Beogradu je završena po planu te je 30.10.2020. bilo i službeno otvorenje dvije od devet dvorana. Na otvorenju su bili prisutni predstavnici LSG-a, predstavnici investitora, te zbog epidemioloških mjera malobrojni VIP gosti. Nadamo se, te želimo posjetiteljima, da uz poštivanje svih mjera zaštite od Covida uživaju u projekcijama filmova u...read more ❯
Completion of the first phase of Cineplexx Waterfront in Belgrade
Published 10/30/2020 in Hrvatska
The first phase of works on the Cineplexx Waterfront cinema in Belgrade was completed according to plan, and on October 30. 2020. two of the nine halls were officially opened. Representatives of LSG, representatives of investors and due to epidemiological measures, a small number of VIP guests were present at the opening. We hope, and wish visitors, to enjoy film screenings in the new halls...read more ❯
Abschluss der ersten Phase der Cineplexx Waterfront in Belgrad
Published 10/30/2020 in Hrvatska
Die erste Phase der Arbeiten am Cineplexx Waterfront in Belgrad wurde planmäßig abgeschlossen, und am 30. Oktober 2020 wurden zwei der neun Säle offiziell eröffnet. Bei der Eröffnung waren LSG Vertreter, Vertreter vom Investoren und aufgrund der epidemiologischen Maßnahmen eine kleine Anzahl von VIP-Gästen anwesend. Wir hoffen und wünschen den Besuchern, dass sie die Filmprojektionen...read more ❯
Završetak radova prve faze Cineplexx Waterfront u Beogradu
Published 10/30/2020 in Hrvatska
Prva faza radova na bioskopu Cineplexx Waterfront u Beogradu završena je prema planu i 30.10.2020. je bilo i zvanično otvaranje dve od devet sala. Otvaranju su prisustvovali predstavnici LSG-a, predstavnici investitora i zbog epidemioloških mera mali broj VIP gostiju. Nadamo se i želimo posetiocima, da uživaju u projekcijama filmova u novim salama poštujući sve mere zaštite od Covida.read more ❯
Iron Mountain
Published 10/6/2020 in Hrvatska
Iron Mountain este lider mondial la nivel de servicii de stocare și gestionare a informațiilor și documentelor. Rețeaua Iron Mountain include peste 1.400 de puncte de lucru în peste 50 de țări și toate sunt dedicate protejării și conservării documentelor clienților săi. În 2018. a intrat pe piața croată cumpărând compania Arhiv Trezor, un furnizor de servicii pentru gestionarea...read more ❯

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023