×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Reconstrucția depozitului Lesna în zona economică a așezării Kukuljanovo din Rijeka
Published 7/7/2020 in Hrvatska
Compania LESNINA H. d. o. o. a contractat LSG Building Solutions d.o.o. pentru reconstrucția depozitului Lesna din zona economică a așezării Kukuljanovo din Rijeka. Reconstrucția constă în transformarea halei de vânzări din sud într-un depozit și formarea rampelor de acces pentru vehicule de marfă. Depozitul este situat pe un lot de cca. 17000 m2, iar suprafața totală de...read more ❯
Rekonstrukcija Lesnininog magacina u privrednoj zoni naselja Kukuljanovo u Rijeci
Published 7/7/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je sa firmom LESNINA H. d. o. o. ugovorio rekonstrukciju magacina Lesnine u privrednoj zoni naselja Kukuljanovo u Rijeci. Projekat se odnosi na promenu namene južne hale iz prodaje u magacin i formiranje pristupnih rampi za teretna vozila. Magacin se nalazi na parceli veličine cca 17000 m2 a bruto građevinska površina cca. 8900 m2. Ugovorene su...read more ❯
Rekonstrukcija Lesninog skladišta u gospodarskoj zoni naselja Kukuljanovo u Rijeci
Published 7/7/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. je s tvrtkom LESNINA H. d. o. o. ugovorio rekonstrukciju skladišta Lesnine u gospodarskoj zoni naselja Kukuljanovo u Rijeci. Zahvat se odnosi na promjenu namjene južne hale iz prodajne u skladišnu, te formiranje prilaznih rampi za teretna vozila. Skladište se nalazi na parceli veličine cca 17000 m2 a bruto građevinska površina cca. 8900 m2. Ugovorene su...read more ❯
Die Rekonstruktion des Lagers Lesnina in der Wirtschaftszone der Kukuljanovo Siedlung in Rijeka
Published 7/7/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. hat mit der Firma LESNINA H. d. o. o. den Wiederaufbau des Lagers Lesnina in der Wirtschaftszone der Siedlung Kukuljanovo in Rijeka beauftragt. Das Projekt bezieht sich auf die Änderung des Zwecks der Südhalle vom Verkauf zum Lager und die Bildung von Zugangsrampen für Frachtfahrzeuge. Das Lager befindet sich auf einem Grundstück von ca. 17000 m2 und einer...read more ❯
Reconstruction of Lesna’s warehouse in the economic zone of the Kukuljanovo settlement in Rijeka
Published 7/7/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. is contracted with the company LESNINA H. d. o. o. for the reconstruction of the Lesnina warehouse in the economic zone of the settlement Kukuljanovo in Rijeka. The reconstruction is to change the purpose of the south hall from sales to a warehouse, and the formation of access ramps for cargo vehicles. The warehouse is located on a plot of approx. 17000 m2 and the...read more ❯
Continuarea intensivă a lucrărilor la WEST GATE din Split
Published 7/7/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. continuă intens lucrările la construcția instalațiilor pentru hotelul de la West Gate din Split. De reținut, că WEST GATE este cea mai înaltă clădire din Croația și cel mai frumos centru de afaceri din Europa. Lucrările la fațada de sticlă a turnurilor se apropie de finalizare. Sunt în desfășurare lucrări la toate instalațiile mecanice, se va...read more ❯
Intenzivan nastavak radova na WEST GATE u Splitu
Published 7/7/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. intenzivno nastavlja sa radovima na hotelskoj građevini sa pratećim sadržajem West Gate u Splitu. Da se prisetimo, West Gate je najviša zgrada u Hrvatskoj i najlepši poslovni centar u Evropi. Radovi na staklenoj fasadi na tornjevima su pri kraju. U toku je izvođenje svih mašinskih instalacija, automatskog sistema za gašenje požara – sprinklera te...read more ❯
Intenzivan nastavak radova na WEST GATE u Splitu
Published 7/7/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. intenzivno nastavlja s radovima na hotelskoj građevini s pratećim sadržajem West Gate u Splitu. Da se podsjetimo, West Gate je najviša zgrada u Hrvatskoj i najljepši poslovni centar u Europi. Radovi na staklenoj fasadi na tornjevima se bliže kraju. U tijeku je izvođenje svih strojarskih instalacija, automatskog sustava za gašenje požara – sprinklera te...read more ❯
Intensive Fortsetzung der Arbeiten am WEST GATE in Split
Published 7/7/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. setzt die Arbeiten am Hotelgebäude mit den dazugehörigen West Gate-Inhalten in Split intensiv fort. Erinnern wir uns daran, West Gate das höchste Gebäude in Kroatien ist und das schönste Business-Center in Europa. Die Arbeiten an der Glasfassade der Türme stehen kurz vor dem Abschluss. Alle mechanischen Installationen, eine automatische Feuerlöschanlage –...read more ❯
Intensive continuation of the works at WEST GATE in Split
Published 7/7/2020 in Hrvatska
LSG Building Solutions d.o.o. continues intensively with the works on the construction of the facilities for the hotel at West Gate in Split. A reminder that West Gate is the tallest building in Croatia and the most beautiful business center in Europe. Work on the glass facade for the towers is nearing completion. All mechanical installations, an automatic fire extinguishing system –...read more ❯
Din culise: construcția instalațiilor solare fotovoltaice Elista și Mikhailovskaya
Published 3/5/2020 in Hrvatska
36 895 GWh produși, 14 000 de gospodării alimentate, 30 000t emisii de CO2 economisite – rezultatul unui an de furnizare de energie fiabilă și curată prin intermediul celor două proiecte solare Elista Severnaya și Mikhailovskaya din sudul Rusiei. Aruncați o privire în culise și vedeți energia solară dezvoltându-se în regiunea Astrachan, alimentată de cele două centrale...read more ❯
Iza kulisa: izgradnja fotonaponskih elektrana Elista i Mikhailovskaya
Published 3/5/2020 in Hrvatska
Proizvedeno 36.895 GVh, 14.000 priključaka domaćinstava, Ušteda od 30.000 t CO2 - jednogodišnji rezultati pouzdanog i čistog energetskog napajanja za naša dva solarna projekta  Elista Severnaya i Mihajlovskaja na jugu Rusije. Bacite pogled  iza kulisa i pogledajte kako solarna energija raste u regionu Astrachan, koju pokreću dva PV postrojenja koje je naš tim izgradio i uspešno...read more ❯
Iza kulisa: izgradnja fotonaponskih elektrana Elista i Mikhailovskaya
Published 3/5/2020 in Hrvatska
Proizvedeno 36 895 GWh, 14 000 priključaka domaćinstava, Ušteda 30 000t emisije CO2 - jednogodišnji rezultati pouzdane i čiste opskrbe energijom naša dva solarna projekta Elista Severnaya i Mihajlovskaja na jugu Rusije. Bacite pogled iza kulisa i pogledajte kako solarna energija raste u Astrachan regiji, koju pokreću dva PV postrojenja koje je naš tim izgradio i uspješno pokrenuo...read more ❯
Ein Blick hinter die Kulissen der PV-Anlagen Elista and Mikhailovskaya
Published 3/5/2020 in Hrvatska
36 895 GWh Strom produziert, 14 000 Haushalte mit Strom versorgt, 30 000t CO2-Emissionen eingespart - eine zufriedenstellende Bilanz nach dem ersten Betriebsjahr der PV-Anlagen Elista und Mikhailovskaya, die seit der Inbetriebnahme im Januar 2019 die Region Astrachen in Südrussland zuverlässig mit sauberer Energie versorgen. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und schauen sie unserem...read more ❯
Behind the scenes: construction of the PV solar plants Elista and Mikhailovskaya
Published 3/5/2020 in Hrvatska
36 895 GWh produced, 14 000 households powered, 30 000t CO2 emission saved - one-year results of reliable and clean energy supply by our two solar projects Elista Severnaya and Mikhailovskaya in southern Russia. Take a look behind the scenes and see the solar energy rising in the Astrachan region, powered by two PV plants constructed and successfully commissioned by our team last...read more ❯
Inaugurarea Cineplexx Sibiu
Published 3/2/2020 in Hrvatska
Vineri, în data de 28 februarie a avut loc inaugurarea tehnică a Cineplexx Sibiu aflat în incinta Shopping City. Deschiderea oficială va avea loc la începutul lunii martie, imediat după ce se vor face ultimele teste și verificări tehnice. Accesul sibienilor în cinematograf este deja permis, iar aceștia se pot bucura de cea mai perfomantă tehnologie. Cineplexx Sibiu dispune de...read more ❯
Otvaranje Cineplexx Sibiu
Published 3/2/2020 in Hrvatska
U petak, 28. februara, u Shopping City Mall održana je tehnička inauguracija Cineplexx-a Sibiu. Službeno otvaranje održat će se početkom marta, odmah nakon poslednjih tehničkih ispitivanja i provera. Posetiocima je pristup bioskopu već dozvoljen i mogu uživati u najnaprednijoj tehnologiji. Značajke Cineplexx Sibiu uključuju Dolby Atmos, RealD Ultimate ekrane i 4K RGB laserski...read more ❯
Otvaranje Cineplexx Sibiu
Published 3/2/2020 in Hrvatska
U petak, 28. veljače, u Shopping City Mall održana je tehnička inauguracija Cineplexx-a Sibiu. Službeno otvaranje održat će se početkom ožujka, odmah nakon posljednjih tehničkih ispitivanja i provjera. Posjetiocima je pristup kinu već dozvoljen i mogu uživati u najnaprednijoj tehnologiji. Značajke Cineplexx Sibiu uključuju Dolby Atmos, RealD Ultimate ekrane i 4K RGB laserski...read more ❯
Das neue Cineplexx feiert die Einweihung in Sibiu
Published 3/2/2020 in Hrvatska
Am Freitag, den 28. Februar, fand in der Shopping-City-Mall in Sibiu die technische Einweihung des neuen Cineplexx Kinos statt. Die offizielle Eröffnung folgt Anfang März, sobald die letzten technischen Tests durchgeführt und die Überprüfungen abgeschlossen sind. Die Kinobesucher können sich bereits jetzt von den neusten und innovativsten Technologien überzeugen: das...read more ❯
Cineplexx Sibiu inauguration
Published 3/2/2020 in Hrvatska
Friday, February 28th, the technical inauguration of Cineplexx Sibiu was held in Shopping City Mall. The official opening will take place at the beginning of March, immediately after the last technical tests and verifications. People’s access to the cinema is already allowed, and they can enjoy the most advanced technology. Cineplexx Sibiu features include Dolby Atmos, RealD Ultimate...read more ❯

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023