×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Energie regenerabila

Pe fondul unei populaţii globale aflată în creştere şi a unei necesităţi de energie ce creşte în mod disproporţional, se caută la nivel mondial alternative pentru sursele primare de energie precum sunt petrolul şi gazul. Pe plan mondial există deja oameni care devin activi: ei îşi reduc consumul de combustibili fosili, achiziţionează energie curată şi activează pentru reducerea emisiilor mari de gaze de seră.Oprirea schimbării climatice este unul dintre cele mai importante subiecte ale zilelor noastre.

Fotovoltaică: De la soare la curent fără gaze de seră suplimentare în timpul producerii energiei.

În calitate de întreprindere privată, independentă, LSG Group şi-a propus drept obiectiv să contribuie în mod semnificativ la protecţia schimbării climatice în domeniul energiilor regenerabile. Din acest motiv, LSG Group s-a implicat deja în ultimii ani din ce în ce mai mult în construirea centralelor fotovoltaice.

LSG Group proiectează şi execută centrale fotovoltaice cu scopul de a sprijini în mod energic o extindere puternică a utilizării energiilor regenerabile şi promovarea politicii de dezvoltare atât în ţările industrializate, cât şi în cele în curs de dezvoltare. Experienţa internaţională în domeniul centralelor şi al proiectării, expertiza noastră tehnică, managementul de proiect responsabil cu o documentaţie completă, precum şi un număr mare de servicii de la un singur furnizor reprezintă cheia către succesul nostru la executarea centralelor, respectând programul şi planul de investiţii impuse.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023