×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

BCR Bank – poslovnica

BCR Bank – poslovnica

Klijent
Banka BCR (Erste grupa)

Projekat
Projekat banke BCR, poslovnica u Curtea de Arges smešten je u srcu grada Curtea de Arges a sastoji se od oko 380 m2 prostora poslovnice banke i kancelarija.

Obim usluga
Investitor nas je direktno angažovao kao glavnog izvođača  za kompletnu izgradnju (unutrašnje i spoljašnje renoviranje) i instalaterske radove. Narudžbina je uključivala oblaganje keramičkim pločicama, zidove i plafone iz gipsanih ploča, zidove osigurane od provale, zidarske radove, malterisanje, okačene zidove, fasadu, asfaltiranje, pokrivanje krova keramičkim pločicama, spoljašnje prozore, molerske radove, spoljašnje radove, elektrotehniku, uređaje slabe struje, sistem ventilacije, grejanje, hlađenje, sanitarne instalacije, protivpožarnu zaštitu i  obuhvatala je kompletno projektovanje, izvođenje i puštanje u pogon sistema.

Ključni pokazatelji
Površina:   380 m2
Radovi električnog ožičenja:  100 kVA
Kapacitet ventilacije:  1.500 m3/h
Kapacitet hlađenja:  60 kW
Završetak:  april 2011.

Klijent
Banka BCR (Erste grupa)

Projekat
Projekat banke BCR, poslovnica u Curtea de Arges smešten je u srcu grada Curtea de Arges a sastoji se od oko 380 m2 prostora poslovnice banke i kancelarija.

Obim usluga
Investitor nas je direktno angažovao kao glavnog izvođača  za kompletnu izgradnju (unutrašnje i spoljašnje renoviranje) i instalaterske radove. Narudžbina je uključivala oblaganje keramičkim pločicama, zidove i plafone iz gipsanih ploča, zidove osigurane od provale, zidarske radove, malterisanje, okačene zidove, fasadu, asfaltiranje, pokrivanje krova keramičkim pločicama, spoljašnje prozore, molerske radove, spoljašnje radove, elektrotehniku, uređaje slabe struje, sistem ventilacije, grejanje, hlađenje, sanitarne instalacije, protivpožarnu zaštitu i  obuhvatala je kompletno projektovanje, izvođenje i puštanje u pogon sistema.

Ključni pokazatelji
Površina:   380 m2
Radovi električnog ožičenja:  100 kVA
Kapacitet ventilacije:  1.500 m3/h
Kapacitet hlađenja:  60 kW
Završetak:  april 2011.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023