×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Cineplexx Kopar

Cineplexx Kopar

Naručilac
Cineplexx Austrija

Projekat
Grupacija Cineplexx je naručila radove na rekonstrukciji Cineplexx-a u Kopru u Sloveniji.

Obim radova
Bioskop ima 5 bioskop sala sa ukupno 880 sedala a sam  Cineplexx se nalazi u sklopu shopping centra Planet Kopar. Kao i svi bioskopi do sada je opremljeno sa najsavremenijom tehnologijom za projekciju filmova a LSG je bio zadužen za sve elektro i mašinske instalacije.

Naglasci
Poseban izazov i na ovom projektu je bio kratak rok izrade.

Dovršenje
7/2019.

Naručilac
Cineplexx Austrija

Projekat
Grupacija Cineplexx je naručila radove na rekonstrukciji Cineplexx-a u Kopru u Sloveniji.

Obim radova
Bioskop ima 5 bioskop sala sa ukupno 880 sedala a sam  Cineplexx se nalazi u sklopu shopping centra Planet Kopar. Kao i svi bioskopi do sada je opremljeno sa najsavremenijom tehnologijom za projekciju filmova a LSG je bio zadužen za sve elektro i mašinske instalacije.

Naglasci
Poseban izazov i na ovom projektu je bio kratak rok izrade.

Dovršenje
7/2019.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023