×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Cineplexx Kopar

Cineplexx Kopar

Naručitelj
Cineplexx Austrija

Projekt
Grupacija Cineplexx je naručila radove na rekonstrukciji Cineplexx-a u Kopru u Sloveniji.

Opseg radova
Kino ima 5 kino dvorana sa ukupno 880 sjedala a sam  Cineplexx se nalaziti u sklopu shopping centra Planet Kopar. Kao i sva kina do sada je opremljeno s modernom tehnologijom za projekciju filmova a LSG je bio zadužen za sve elektro i strojarske instalacije.

Naglasci
Poseban izazov i na ovom projektu je bio kratak rok izrade.

Dovršenje
7/2019.

Naručitelj
Cineplexx Austrija

Projekt
Grupacija Cineplexx je naručila radove na rekonstrukciji Cineplexx-a u Kopru u Sloveniji.

Opseg radova
Kino ima 5 kino dvorana sa ukupno 880 sjedala a sam  Cineplexx se nalaziti u sklopu shopping centra Planet Kopar. Kao i sva kina do sada je opremljeno s modernom tehnologijom za projekciju filmova a LSG je bio zadužen za sve elektro i strojarske instalacije.

Naglasci
Poseban izazov i na ovom projektu je bio kratak rok izrade.

Dovršenje
7/2019.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023