×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Cineplexx Westfield SCS

Cineplexx Westfield SCS

Naručilac
Cineplexx Kinobetriebe GmbH

Projekat
U zgradi tržnog centra Westfield SCS postojeći bioskop je renoviran u najmoderniji bioskop u Austriji, sa salama najsavremenije tehnologije, novim dizajnom sala, sedištima Premium kategorije i inovativnim kulinarskim konceptom. SCS Cineplexx je mnogo više od bilo kog bioskopa koji smo do sada videli. Ističe se jedinstvena sala sa novim konceptom sedenja koji garantuje nesmetan pogled sa svih sedišta.

Obim usluga
Obim usluga LSG Building Solutions d.o.o. obuhvata sve elektro i mašinske instalacije: kompletnu rasvetu, paničnu i sigurnosnu rasvetu, dekorativnu rasvetu, protivpožarni sistem, BMS sistem, ventilaciju, grejanje i hlađenje, vodovod i odvodnju, hidrantski sistem, pneumatski i električni sistem za pokretanje kupola.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina:  7.000   m2
Kapacitet ventilacije:   65.500   m3/h
Kapacitet hlađenja:   550   kW
Kapacitet grejanja:   600   kW
Snaga elektro priključka:  450   kW
Broj sala:   11  kom

Naglasci
Poseban izazov na ovom projektu bio je završetak radova na vreme, jer su se u rekonstrukciji pojavili mnogi nepredviđeni radovi i izazovi sa koordinacijom i tehničkim rešenjima.

Dovršenje: Decembar 2023

Naručilac
Cineplexx Kinobetriebe GmbH

Projekat
U zgradi tržnog centra Westfield SCS postojeći bioskop je renoviran u najmoderniji bioskop u Austriji, sa salama najsavremenije tehnologije, novim dizajnom sala, sedištima Premium kategorije i inovativnim kulinarskim konceptom. SCS Cineplexx je mnogo više od bilo kog bioskopa koji smo do sada videli. Ističe se jedinstvena sala sa novim konceptom sedenja koji garantuje nesmetan pogled sa svih sedišta.

Obim usluga
Obim usluga LSG Building Solutions d.o.o. obuhvata sve elektro i mašinske instalacije: kompletnu rasvetu, paničnu i sigurnosnu rasvetu, dekorativnu rasvetu, protivpožarni sistem, BMS sistem, ventilaciju, grejanje i hlađenje, vodovod i odvodnju, hidrantski sistem, pneumatski i električni sistem za pokretanje kupola.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina:  7.000   m2
Kapacitet ventilacije:   65.500   m3/h
Kapacitet hlađenja:   550   kW
Kapacitet grejanja:   600   kW
Snaga elektro priključka:  450   kW
Broj sala:   11  kom

Naglasci
Poseban izazov na ovom projektu bio je završetak radova na vreme, jer su se u rekonstrukciji pojavili mnogi nepredviđeni radovi i izazovi sa koordinacijom i tehničkim rešenjima.

Dovršenje: Decembar 2023

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023