×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

City Center One Zagreb

City Center One Zagreb

Naručilac
Gradski Centar d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Projekat
Postojeći tržni centar City Centar One proširen je za 60.000 m2, čime si je osigurao vodeću poziciju u Zagrebu. Već prilikom projektovanje veliku pažnju posvetili smo najnovijim tehnologijama i racionalnoj potrošnji energije.

Obim radova
Firma LSG bila je angažovana za izgradnju celokupne tehničke opremljenosti zgrade pa je, dakle, preuzela jednu od vodećih uloga u ovom složenom projektu.

Ključni pokazatelji
Površina: 60.000 m2
Ugrađeni kablovi: 290 km
Vatrodojavljivači: 900 kom.
Prskalice: 4.800 kom.
Elektro radovi na priključenju: 2,3 MW
Kapacitet ventilacije: 250.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 2,2 MW

Naglasak
Tokom cele dogradnje Centar je radio, što je predstavljalo veliki izazov za ceo tim. Uska saradnja sa svim izvođačkim firmama, detaljno vremensko planiranje i stalna koordinacija svih učesnika u projektu osigurala je završetak u ugovorenom roku.

Završetak
04/2009

Naručilac
Gradski Centar d.o.o., Zagreb, Hrvatska

Projekat
Postojeći tržni centar City Centar One proširen je za 60.000 m2, čime si je osigurao vodeću poziciju u Zagrebu. Već prilikom projektovanje veliku pažnju posvetili smo najnovijim tehnologijama i racionalnoj potrošnji energije.

Obim radova
Firma LSG bila je angažovana za izgradnju celokupne tehničke opremljenosti zgrade pa je, dakle, preuzela jednu od vodećih uloga u ovom složenom projektu.

Ključni pokazatelji
Površina: 60.000 m2
Ugrađeni kablovi: 290 km
Vatrodojavljivači: 900 kom.
Prskalice: 4.800 kom.
Elektro radovi na priključenju: 2,3 MW
Kapacitet ventilacije: 250.000 m3/h
Kapacitet hlađenja: 2,2 MW

Naglasak
Tokom cele dogradnje Centar je radio, što je predstavljalo veliki izazov za ceo tim. Uska saradnja sa svim izvođačkim firmama, detaljno vremensko planiranje i stalna koordinacija svih učesnika u projektu osigurala je završetak u ugovorenom roku.

Završetak
04/2009

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023