×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Dalmatia Tower

Dalmatia Tower

Naručilac
Westgate Tower d.o.o.

Projekat
Nakon nekoliko faza izvođenja, dosta prekida rada i čekanja saglasnosti i dozvola konačno je otvoren – Westgate Tower, sada zvan Dalmatia Tower. Splićani mogu konačno uživati u pogledu na najveću i najekskluzivniju zgradu u Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj uopšte. Krajem 2017. godine projekat Westgate Tower dobio je nagradu International Property Award za najbolju višespratnicu u Europi.
Dalmatia Tower je deo kompleksa Westgate Tower koji se sastoji od dva tornja; prvog koji je od 2016. godine sedište Uprave Splitske banke, danas OTP banke i drugog, Dalmatia Towera – koji se u početku zvao Westgate Tower B. Ovim projektom stvorena je nova arhitektonska vrednost u Hrvatskoj i obogaćena urbanistička vrednost Splita.

Obim radova
LSG Building Solutions d.o.o. je bio zadužen za postavljanje staklene fasade, lifta, izvođenje mašinskih instalacija, automatskog sistema za gašenje požara – prskalica, vodovoda i odvodnje i građevinsko-zanatskih radova.

Ključni pokazatelji
Visina: 135m
Spratovi: 27
Podzemni spratovi: 5
Liftovi: 8 kom
Od 17.-27. sprata smestio se hotel Marriott.
Na spratovima ispod hotela nalaze se kancelarije Rimac Automobila i nekoliko drugih svetski poznatih IT kompanija.

Naglasci
Radovi su se odvijali u više etapa, bilo je dosta prekida radova i čekanja saglasnosti i dozvola.

Završetak radova
07/2023

Naručilac
Westgate Tower d.o.o.

Projekat
Nakon nekoliko faza izvođenja, dosta prekida rada i čekanja saglasnosti i dozvola konačno je otvoren – Westgate Tower, sada zvan Dalmatia Tower. Splićani mogu konačno uživati u pogledu na najveću i najekskluzivniju zgradu u Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj uopšte. Krajem 2017. godine projekat Westgate Tower dobio je nagradu International Property Award za najbolju višespratnicu u Europi.
Dalmatia Tower je deo kompleksa Westgate Tower koji se sastoji od dva tornja; prvog koji je od 2016. godine sedište Uprave Splitske banke, danas OTP banke i drugog, Dalmatia Towera – koji se u početku zvao Westgate Tower B. Ovim projektom stvorena je nova arhitektonska vrednost u Hrvatskoj i obogaćena urbanistička vrednost Splita.

Obim radova
LSG Building Solutions d.o.o. je bio zadužen za postavljanje staklene fasade, lifta, izvođenje mašinskih instalacija, automatskog sistema za gašenje požara – prskalica, vodovoda i odvodnje i građevinsko-zanatskih radova.

Ključni pokazatelji
Visina: 135m
Spratovi: 27
Podzemni spratovi: 5
Liftovi: 8 kom
Od 17.-27. sprata smestio se hotel Marriott.
Na spratovima ispod hotela nalaze se kancelarije Rimac Automobila i nekoliko drugih svetski poznatih IT kompanija.

Naglasci
Radovi su se odvijali u više etapa, bilo je dosta prekida radova i čekanja saglasnosti i dozvola.

Završetak radova
07/2023

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023