×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Foodcourt CCO Split

Foodcourt CCO Split

Naručilac:
Kaufmann i Hofmann d.o.o.

Projekat:
Foodcourt u CCO u Splitu, Hrvatska

Obim radova:
Na rekonstrukciji trgovačkog centra CCO Split, LSG Building Solutions d.o.o. je bio zadužen za izvođenje elektroinstalacija, vodovoda i kanalizacije, grejanjai hlađenja, ventilacije, UNP-a te sprinklera. Restorani koji se nalaze u sklopu Foodcourta su: FiftyFifty, Wok me, Fresh, Mexx, Pasta, McDonalds.

Ključni pokazatelji:
Površina:                                                       1.700 m2
Položeni kablovi:                                                35 km
Rasvetnatela:                                                240 kom
Odsisni kapacitet:                                     16.600 m3/h
UNP:                                                               10.000 l
Sprinkler mlaznice:                                          105 kom

Naglasci:
Za naglasiti je veoma kratak rok za izradu, samo dva meseca, te  da je centar bio otvoren za vreme radova.

Završetak radova:
06/2015

Naručilac:
Kaufmann i Hofmann d.o.o.

Projekat:
Foodcourt u CCO u Splitu, Hrvatska

Obim radova:
Na rekonstrukciji trgovačkog centra CCO Split, LSG Building Solutions d.o.o. je bio zadužen za izvođenje elektroinstalacija, vodovoda i kanalizacije, grejanjai hlađenja, ventilacije, UNP-a te sprinklera. Restorani koji se nalaze u sklopu Foodcourta su: FiftyFifty, Wok me, Fresh, Mexx, Pasta, McDonalds.

Ključni pokazatelji:
Površina:                                                       1.700 m2
Položeni kablovi:                                                35 km
Rasvetnatela:                                                240 kom
Odsisni kapacitet:                                     16.600 m3/h
UNP:                                                               10.000 l
Sprinkler mlaznice:                                          105 kom

Naglasci:
Za naglasiti je veoma kratak rok za izradu, samo dva meseca, te  da je centar bio otvoren za vreme radova.

Završetak radova:
06/2015

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023