×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

GW Campus

GW Campus

Naručilac / Glavni izvođač
Globalworth / Bogart

Projekat
Campus Globalworth je kompleks sa dve zgrade, svaka od njih sa 2 podzemne garaže + prizemlje + 12 spratova + Tehnički sprat, smeštenom na 6G, Dimitrie Pompeiu Blvd, Bukurešt. Ukupna površina zgrada je 59.000 m2, sa površinom za najam od cca. 45.000 m2.

Obim usluga
Ugovor obuhvata izvođenje radova za sledeća postrojenja: vodovod i kanalizaciju, grejanje, hlađenje, ventilaciju, oddimljavanje, protivpožarni sistem sa sprinkler mlaznicama, hidrantima i otvorenim sprinklerima kao i vanjskom kanalizacijskom mrežom.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina: 59.000 m2
Broj sprinkler mlaznica: 8.000 kom
Šahtovi za hidrante: 256 kom
Kapacitet ventilacije: 350.000m3/h
Kapacitet hlađenja: 6.000 kW
Kapacitet grejanja: 4.400 kW
Instalisano Fan-coila: 1.100 kom
Instalisane cevi (svi sistemi): 100.000 ml
Ventilacijski kanali: 45.000 m2

Naglasci
Projekat je započeo već u 2016. sa izgradnjom zgrade A, nakon čega je usledio prekid koji je zatražio investitor sve do kraja 2016. godine. LSG je početkom 2016. započeo s instalacijskim radovima na zgradi A i uspeo da završi radove u roku od samo 5-6 meseci. Također, građevinski radovi za gradnju B počeli su s odgodom u proleće 2017., a LSG je ponovno morao da se suoči sa izazovom završenja zgrade B u samo nekoliko meseci.

Završetak
Decembar 2018.

Naručilac / Glavni izvođač
Globalworth / Bogart

Projekat
Campus Globalworth je kompleks sa dve zgrade, svaka od njih sa 2 podzemne garaže + prizemlje + 12 spratova + Tehnički sprat, smeštenom na 6G, Dimitrie Pompeiu Blvd, Bukurešt. Ukupna površina zgrada je 59.000 m2, sa površinom za najam od cca. 45.000 m2.

Obim usluga
Ugovor obuhvata izvođenje radova za sledeća postrojenja: vodovod i kanalizaciju, grejanje, hlađenje, ventilaciju, oddimljavanje, protivpožarni sistem sa sprinkler mlaznicama, hidrantima i otvorenim sprinklerima kao i vanjskom kanalizacijskom mrežom.

Ključni pokazatelji
Ukupna površina: 59.000 m2
Broj sprinkler mlaznica: 8.000 kom
Šahtovi za hidrante: 256 kom
Kapacitet ventilacije: 350.000m3/h
Kapacitet hlađenja: 6.000 kW
Kapacitet grejanja: 4.400 kW
Instalisano Fan-coila: 1.100 kom
Instalisane cevi (svi sistemi): 100.000 ml
Ventilacijski kanali: 45.000 m2

Naglasci
Projekat je započeo već u 2016. sa izgradnjom zgrade A, nakon čega je usledio prekid koji je zatražio investitor sve do kraja 2016. godine. LSG je početkom 2016. započeo s instalacijskim radovima na zgradi A i uspeo da završi radove u roku od samo 5-6 meseci. Također, građevinski radovi za gradnju B počeli su s odgodom u proleće 2017., a LSG je ponovno morao da se suoči sa izazovom završenja zgrade B u samo nekoliko meseci.

Završetak
Decembar 2018.

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023