×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Hernalser Hof

Hernalser Hof

Naručilac
Neue Heimat

Projekat
Izvođenje stambene i poslovne zgrade na Hernalsergürtel 1, 1170 Beč Zgrada
sa 12 spratova, od kojih je 5 spratova za sopstvenu upotrebu, 3 sprata za iznajmljivanje kancelarije, 13 stanova i 4 sprata podzemnih garaža.

Obim usluga
Instalacija jake i slabe struje
Sigurnosna rasveta
Sistem za dojavu požara
Upravljanje semaforom u podzemnoj garaži
Sigurnosna tehnika

Ključni pokazatelji
Ukupna površina oko 10.000 m2

Naglasci
Opremanje agregata od 450kVA za sigurnosno napajanje celog objekta. Kontrola pristupa u kancelariji -privat. Alarmni sistem za kancelarije – privat. KNX- upravljanje kancelarije – privat

Naručilac
Neue Heimat

Projekat
Izvođenje stambene i poslovne zgrade na Hernalsergürtel 1, 1170 Beč Zgrada
sa 12 spratova, od kojih je 5 spratova za sopstvenu upotrebu, 3 sprata za iznajmljivanje kancelarije, 13 stanova i 4 sprata podzemnih garaža.

Obim usluga
Instalacija jake i slabe struje
Sigurnosna rasveta
Sistem za dojavu požara
Upravljanje semaforom u podzemnoj garaži
Sigurnosna tehnika

Ključni pokazatelji
Ukupna površina oko 10.000 m2

Naglasci
Opremanje agregata od 450kVA za sigurnosno napajanje celog objekta. Kontrola pristupa u kancelariji -privat. Alarmni sistem za kancelarije – privat. KNX- upravljanje kancelarije – privat

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023