×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Hernalser Hof

Hernalser Hof

Klijent
Neue Heimat

Projekt
Izvođenje stambene i poslovne zgrade na Hernalsergürtel 1, 1170 Beč Zgrada
sa 12 katova, od kojih je 5 katova za vlastitu upotrebu, 3 kata za najam ureda, 13 stanova i 4 podzemne etaže garaža

Opseg usluga
Instalacija jake i slabe struje
Sigurnosna rasvjeta
Sustav za dojavu požara
Upravljanje semaforom u podzemnoj garaži
Sigurnosna tehnika

Ključni pokazatelji
Ukupna površina oko 10.000m²

Naglasci
Opremanje agregata od 450kVA za sigurnosno napajanje cijelog objekta. Kontrola pristupa u uredu – privat. Alarmni sustav za urede – privatKNX- upravljanje ureda – privat

Klijent
Neue Heimat

Projekt
Izvođenje stambene i poslovne zgrade na Hernalsergürtel 1, 1170 Beč Zgrada
sa 12 katova, od kojih je 5 katova za vlastitu upotrebu, 3 kata za najam ureda, 13 stanova i 4 podzemne etaže garaža

Opseg usluga
Instalacija jake i slabe struje
Sigurnosna rasvjeta
Sustav za dojavu požara
Upravljanje semaforom u podzemnoj garaži
Sigurnosna tehnika

Ključni pokazatelji
Ukupna površina oko 10.000m²

Naglasci
Opremanje agregata od 450kVA za sigurnosno napajanje cijelog objekta. Kontrola pristupa u uredu – privat. Alarmni sustav za urede – privatKNX- upravljanje ureda – privat

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023