×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Juniper Hills

Juniper Hills

Naručilac
LIST General Contractor GmbH

Projekat
Prema željama novog vlasnika kuća će se obnoviti na luksuznom području Burnham-a usred bukove šume. Osim  prostornog uređenja i ugradnje sistema hlađenja, potrebno je i sve glavne sobe opremiti sa centralnim audio i video sistemom.

Obim usluga
Mi  smo ugovoreni kao partner za celokupna tehnička postrojenja  a koja se sastoje od električne energije i energetske distribucije, adaptacije sanitarnih instalacija i ugradnje ventilacijskih sistema za hlađenje.Ugovor uključuje detaljno planiranje, izgradnju i puštanje u pogon opreme.

Financijski pokazatelji
Bruto površina: 800m ²
Završetak: Prosinac 2011

Istaknuto
Pored izazova unutrašnjeg interijera za integraciju tehničkih sistema u postojeću strukturu građevine također treba uzeti u obzir i to što je potrebno kabliranje  središnjeg audio / video sistema, što je High-End kabela zvučnika, data kabel Cat6 je i kabeli od optičkih vlakana. Osim toga, celi objekat će biti opremljen sistemom napajanja u nuždi, koji se sastoji od generatora i neprekidnog izvora napajanja (UPS pomagala).

Naručilac
LIST General Contractor GmbH

Projekat
Prema željama novog vlasnika kuća će se obnoviti na luksuznom području Burnham-a usred bukove šume. Osim  prostornog uređenja i ugradnje sistema hlađenja, potrebno je i sve glavne sobe opremiti sa centralnim audio i video sistemom.

Obim usluga
Mi  smo ugovoreni kao partner za celokupna tehnička postrojenja  a koja se sastoje od električne energije i energetske distribucije, adaptacije sanitarnih instalacija i ugradnje ventilacijskih sistema za hlađenje.Ugovor uključuje detaljno planiranje, izgradnju i puštanje u pogon opreme.

Financijski pokazatelji
Bruto površina: 800m ²
Završetak: Prosinac 2011

Istaknuto
Pored izazova unutrašnjeg interijera za integraciju tehničkih sistema u postojeću strukturu građevine također treba uzeti u obzir i to što je potrebno kabliranje  središnjeg audio / video sistema, što je High-End kabela zvučnika, data kabel Cat6 je i kabeli od optičkih vlakana. Osim toga, celi objekat će biti opremljen sistemom napajanja u nuždi, koji se sastoji od generatora i neprekidnog izvora napajanja (UPS pomagala).

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023