×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Kleingartensiedlung Heustadlgasse

Kleingartensiedlung Heustadlgasse

 

Naručilac

Voitl & Co BaugesmbH

 

 

Projekat

U području „Aspern Süd 1. faza“ sagrađeno je 35  kuća s malim vrtovima. Sve kuće imaju vrt, kao i krovnu terasu.

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za instalaciju sistema grejanja, klimatizacije, ventilacije, kao i vodovodnog sistema.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                                 150 m²/ kuća

Kapacitet hlađenja:                              22 kW/ kuća

Datum završetka:                                maj 2009

 

Bitne karakteristike

Napajanje pitkom vodom za naselje s malim vrtovima ide iz lokalne mreže  preko priključnog voda iz Heustadlgasse. Pitka voda razvodi se do kuća duž glavnog pristupa preko tri račvasta voda. Svaki račvasti vod napaja12 kuća. Toplinsko napajanje 35 objekata vrši se putem kombinovanog kotla s kondenzacijom plina za svaku jedinicu.

 

 

Naručilac

Voitl & Co BaugesmbH

 

 

Projekat

U području „Aspern Süd 1. faza“ sagrađeno je 35  kuća s malim vrtovima. Sve kuće imaju vrt, kao i krovnu terasu.

 

Obim usluga

Bili smo angažovani kao partner za instalaciju sistema grejanja, klimatizacije, ventilacije, kao i vodovodnog sistema.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                                 150 m²/ kuća

Kapacitet hlađenja:                              22 kW/ kuća

Datum završetka:                                maj 2009

 

Bitne karakteristike

Napajanje pitkom vodom za naselje s malim vrtovima ide iz lokalne mreže  preko priključnog voda iz Heustadlgasse. Pitka voda razvodi se do kuća duž glavnog pristupa preko tri račvasta voda. Svaki račvasti vod napaja12 kuća. Toplinsko napajanje 35 objekata vrši se putem kombinovanog kotla s kondenzacijom plina za svaku jedinicu.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023