×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Kleingartensiedlung Heustadlgasse

Kleingartensiedlung Heustadlgasse

Naručitelj
Voitl & Co BaugesmbH

Projekt
U području „Aspern Süd 1. faza“ sagrađeno je 35  kuća s malim vrtovima. Sve kuće imaju vrt, kao i krovnu terasu.

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao partner za instalaciju sustava grijanja, klimatizacije i ventilacije  i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                 150 m²/kuća
Kapacitet hlađenja:                              22 kW/kuća
Datum dovršenja:                                svibanj 2009

Bitne karakteristike
Napajanje pitkom vodom za naselje s malim vrtovima ide iz lokalne mreže  preko priključnog voda iz Heustadlgasse. Pitka voda razvodi se do kuća duž glavnog pristupa preko tri račvasta voda. Svaki račvasti vod napaja12 kuća. Toplinsko napajanje 35 objekata vrši se putem kombiniranog kotla s kondenzacijom plina za svaku jedinicu.

 

Naručitelj
Voitl & Co BaugesmbH

Projekt
U području „Aspern Süd 1. faza“ sagrađeno je 35  kuća s malim vrtovima. Sve kuće imaju vrt, kao i krovnu terasu.

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao partner za instalaciju sustava grijanja, klimatizacije i ventilacije  i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                 150 m²/kuća
Kapacitet hlađenja:                              22 kW/kuća
Datum dovršenja:                                svibanj 2009

Bitne karakteristike
Napajanje pitkom vodom za naselje s malim vrtovima ide iz lokalne mreže  preko priključnog voda iz Heustadlgasse. Pitka voda razvodi se do kuća duž glavnog pristupa preko tri račvasta voda. Svaki račvasti vod napaja12 kuća. Toplinsko napajanje 35 objekata vrši se putem kombiniranog kotla s kondenzacijom plina za svaku jedinicu.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023