×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Kohlmarkt 1

Kohlmarkt 1

Naručilac
Hazet Bauunternehmung GmbH

Projekat
Na ovom projektu je na najotmeniji način uređena krovna etaža.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za instalaciju sistema grejanja, klimatizacije, ventilacije i vodovodnog sistema.

Ključne brojke
Bruto površina:                                        400 m²
Kapacitet grijanja:                                    30 kW
Kapacitet hlađenja:                                  25 kW
Datum završetka:                                    april, 2010

Bitne karakteristike
Treći sprat je preuređen  i izgrađen je novi krovni sprat sa tzv. „lakom varijantom krovnog sprata“. Kako bi se vreme izvan pogona svelo na najmanju moguću meru, izvršene su mere za optimizaciju građevinskih radova u ovom području (npr. primena pred-fabrikovanih delova na stopu dizala iz betona pripremljenog na licu mesta).

 

Naručilac
Hazet Bauunternehmung GmbH

Projekat
Na ovom projektu je na najotmeniji način uređena krovna etaža.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za instalaciju sistema grejanja, klimatizacije, ventilacije i vodovodnog sistema.

Ključne brojke
Bruto površina:                                        400 m²
Kapacitet grijanja:                                    30 kW
Kapacitet hlađenja:                                  25 kW
Datum završetka:                                    april, 2010

Bitne karakteristike
Treći sprat je preuređen  i izgrađen je novi krovni sprat sa tzv. „lakom varijantom krovnog sprata“. Kako bi se vreme izvan pogona svelo na najmanju moguću meru, izvršene su mere za optimizaciju građevinskih radova u ovom području (npr. primena pred-fabrikovanih delova na stopu dizala iz betona pripremljenog na licu mesta).

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023