×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Kohlmarkt 1

Kohlmarkt 1

 

Naručitelj

Hazet Bauunternehmung GmbH

 

 

Projekt

Ovdje je na najotmjeniji način uređena krovna etaža.

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani kao partner za instalaciju sustava grijanja, klimatizacije, ventilacije i sanitarnih uređaja.

 

Ključne brojke

Bruto površina:                                        400 m²

Kapacitet grijanja:                                    30 kW

Kapacitet hlađenja:                                  25 kW

Datum dovršenja:                                    travanj, 2010

 

Bitne karakteristike

Treći kat je preuređen i izgrađen je novi krovni kat s tzv. „lakom varijantom krovnog kata“. Kako bi se vrijeme izvan pogona svelo na najmanju moguću mjeru, izvršene su mjere za optimizaciju građevinskih radova u ovom području (npr. primjena pred-fabriciranih dijelova na stopu dizala iz betona pripremljenog na licu mjesta).

 

 

Naručitelj

Hazet Bauunternehmung GmbH

 

 

Projekt

Ovdje je na najotmjeniji način uređena krovna etaža.

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani kao partner za instalaciju sustava grijanja, klimatizacije, ventilacije i sanitarnih uređaja.

 

Ključne brojke

Bruto površina:                                        400 m²

Kapacitet grijanja:                                    30 kW

Kapacitet hlađenja:                                  25 kW

Datum dovršenja:                                    travanj, 2010

 

Bitne karakteristike

Treći kat je preuređen i izgrađen je novi krovni kat s tzv. „lakom varijantom krovnog kata“. Kako bi se vrijeme izvan pogona svelo na najmanju moguću mjeru, izvršene su mjere za optimizaciju građevinskih radova u ovom području (npr. primjena pred-fabriciranih dijelova na stopu dizala iz betona pripremljenog na licu mjesta).

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023