×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Kohlmarkt 1

Kohlmarkt 1

Naručitelj
Hazet Bauunternehmung GmbH

Projekt
Ovdje je na najotmjeniji način uređena krovna etaža.

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao partner za instalaciju sustava grijanja, klimatizacije, ventilacije i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Bruto površina:                                        400 m²
Kapacitet grijanja:                                    30 kW
Kapacitet hlađenja:                                  25 kW
Datum dovršenja:                                    travanj, 2010

Bitne karakteristike
Treći kat je preuređen i izgrađen je novi krovni kat s tzv. „lakom varijantom krovnog kata“. Kako bi se vrijeme izvan pogona svelo na najmanju moguću mjeru, izvršene su mjere za optimizaciju građevinskih radova u ovom području (npr. primjena pred-fabriciranih dijelova na stopu dizala iz betona pripremljenog na licu mjesta).

 

Naručitelj
Hazet Bauunternehmung GmbH

Projekt
Ovdje je na najotmjeniji način uređena krovna etaža.

Opseg usluga
Bili smo angažirani kao partner za instalaciju sustava grijanja, klimatizacije, ventilacije i sanitarnih uređaja.

Ključne brojke
Bruto površina:                                        400 m²
Kapacitet grijanja:                                    30 kW
Kapacitet hlađenja:                                  25 kW
Datum dovršenja:                                    travanj, 2010

Bitne karakteristike
Treći kat je preuređen i izgrađen je novi krovni kat s tzv. „lakom varijantom krovnog kata“. Kako bi se vrijeme izvan pogona svelo na najmanju moguću mjeru, izvršene su mjere za optimizaciju građevinskih radova u ovom području (npr. primjena pred-fabriciranih dijelova na stopu dizala iz betona pripremljenog na licu mjesta).

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023