×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Nordsee Filiale, G3 Shopping Resort

Nordsee Filiale, G3 Shopping Resort

Naručilac
Nordsee Ges.m.b.H.

Projekat
Podružnica Nordsee nalazi se u novootvorenom tržnom centru G3 u Gerasdorfu kraj Beča i to u samom području glavnog ulaza.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za kompletnu elektroinstalaciju.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                         300 m²
Snaga električnog priključka:                       160 kW
Datum završetka                                          oktobar 2012

 

Naručilac
Nordsee Ges.m.b.H.

Projekat
Podružnica Nordsee nalazi se u novootvorenom tržnom centru G3 u Gerasdorfu kraj Beča i to u samom području glavnog ulaza.

Obim usluga
Bili smo angažovani kao partner za kompletnu elektroinstalaciju.

Ključne brojke
Ukupna površina:                                         300 m²
Snaga električnog priključka:                       160 kW
Datum završetka                                          oktobar 2012

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023