×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Nordsee Filiale, G3 Shopping Resort

Nordsee Filiale, G3 Shopping Resort

 

Naručitelj

Nordsee Ges.m.b.H.

 

 

Projekt

Podružnica Nordsee nalazi se u novootvorenom trgovačkom centru G3 u Gerasdorfu kraj Beča i to u samom području glavnog ulaza.

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani kao partner za kompletnu elektroinstalaciju.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                                        300 m²

Snaga električnog priključka:                       160 kW

Datum dovršenja                                        listopad 2012.

 

 

Naručitelj

Nordsee Ges.m.b.H.

 

 

Projekt

Podružnica Nordsee nalazi se u novootvorenom trgovačkom centru G3 u Gerasdorfu kraj Beča i to u samom području glavnog ulaza.

 

Opseg usluga

Bili smo angažirani kao partner za kompletnu elektroinstalaciju.

 

Ključne brojke

Ukupna površina:                                        300 m²

Snaga električnog priključka:                       160 kW

Datum dovršenja                                        listopad 2012.

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023