×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Photovoltaic Barban

Photovoltaic Barban

Naručilac

Amnis Energija d.o.o. , članica grupacije LSG Group GmbH , Zagreb , Hrvatska

 

 

Projekat

Kompanija Amnis Energija d.o.o. , članica Grupacije LSG Group GmbH , započela je sa projektom fotonaponske elektrane još 2010. godine na cca . 11.000 m2 zemljišta unutar Preduzetničke zone Barban . Dugotrajan proces pribavljanja svih elaborata i potrebnih dozvola urodio je plodom te je fotonaponska elektrana krenula sa probnim radom 11. decembra  2013. kako bi bila puštena u trajni pogon 13. januara  2014.

 

Obim radova

Obim radova osim izvođenja samog postrojenja uključuje i pribavljanje kompletne dokumentacije i dobijanje svih potrebnih rešenja i dozvola ( predhodna i konačna energetska odobrenja , predhodne i konačne elektro energetske saglasnosti , dozvole za građenje predhodno i konačno rešenje o sticanju statusa povlašćenog proizvođača.

 

Ključni indikatori

Ukupna površina zenljišta :             11.000 m2
Ukupna snaga panela :                        560 kV
Ukupna površina panela :                 4060 m2
Količina solarnih panela :                2688 kom
Dovršetak :                                Januar , 2014.

 

Naglasci

Potrebno je naglasiti da je na ovom projektu bio problem delomično neravan teren i duga administrativna procedura . Izgradnja samog postrojenja je trajala svega 3 meseca.

 

 

Naručilac

Amnis Energija d.o.o. , članica grupacije LSG Group GmbH , Zagreb , Hrvatska

 

 

Projekat

Kompanija Amnis Energija d.o.o. , članica Grupacije LSG Group GmbH , započela je sa projektom fotonaponske elektrane još 2010. godine na cca . 11.000 m2 zemljišta unutar Preduzetničke zone Barban . Dugotrajan proces pribavljanja svih elaborata i potrebnih dozvola urodio je plodom te je fotonaponska elektrana krenula sa probnim radom 11. decembra  2013. kako bi bila puštena u trajni pogon 13. januara  2014.

 

Obim radova

Obim radova osim izvođenja samog postrojenja uključuje i pribavljanje kompletne dokumentacije i dobijanje svih potrebnih rešenja i dozvola ( predhodna i konačna energetska odobrenja , predhodne i konačne elektro energetske saglasnosti , dozvole za građenje predhodno i konačno rešenje o sticanju statusa povlašćenog proizvođača.

 

Ključni indikatori

Ukupna površina zenljišta :             11.000 m2
Ukupna snaga panela :                        560 kV
Ukupna površina panela :                 4060 m2
Količina solarnih panela :                2688 kom
Dovršetak :                                Januar , 2014.

 

Naglasci

Potrebno je naglasiti da je na ovom projektu bio problem delomično neravan teren i duga administrativna procedura . Izgradnja samog postrojenja je trajala svega 3 meseca.

 

 

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023