×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Punta Skala

Punta Skala

Naručilac
Punta Skala d.o.o.

Projekat
LSG Building Solutions d.o.o. je ugovorio radove na sportskim terenima na otvorenom u sklopu hotela Punta Skala u Zadru. Ukupna vrednost investicije MEP iznosi oko 200.000 evra

Obim radova
Radi se o novom sportskom objektu na otvorenom sa 7 teniskih terena, 3 multi-sportska igrališta, 2 padel igrališta, 2 igrališta za odbojku na pesku, igralište za minigolf i golf.

Ključni pokazatelji
Površina: 8.000 m2
Položeno kablova: 6.000 m
Postavljeno stupova 9m, 7m, 6m: 40 kom
Instalisano svetiljki: 120 kom
Položeno cevi za navodnjavanje: 2000 m
Instalisana električna snaga: 50 kW

Naglasci
Visoka kvaliteta u izvedbi radova bili su izazov koji je na ovom projektu uspešno savladan.

Završetak radova
07/2018

Naručilac
Punta Skala d.o.o.

Projekat
LSG Building Solutions d.o.o. je ugovorio radove na sportskim terenima na otvorenom u sklopu hotela Punta Skala u Zadru. Ukupna vrednost investicije MEP iznosi oko 200.000 evra

Obim radova
Radi se o novom sportskom objektu na otvorenom sa 7 teniskih terena, 3 multi-sportska igrališta, 2 padel igrališta, 2 igrališta za odbojku na pesku, igralište za minigolf i golf.

Ključni pokazatelji
Površina: 8.000 m2
Položeno kablova: 6.000 m
Postavljeno stupova 9m, 7m, 6m: 40 kom
Instalisano svetiljki: 120 kom
Položeno cevi za navodnjavanje: 2000 m
Instalisana električna snaga: 50 kW

Naglasci
Visoka kvaliteta u izvedbi radova bili su izazov koji je na ovom projektu uspešno savladan.

Završetak radova
07/2018

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023