×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Punta Skala

Punta Skala

Naručitelj
Punta Skala d.o.o.

Projekt
LSG Building Solutions d.o.o. je ugovorio radove na sportskim terenima na otvorenom u sklopu hotela Punta Skala u Zadru. Ukupna vrijednost investicije MEP iznosi oko 200.000 eura

Opseg radova
Radi se o novom sportskom objektu na otvorenom sa 7 teniskih terena, 3 multi-sportska igrališta, 2 padel igrališta, 2 igrališta za odbojku na pijesku, igralište za minigolf i golf.

Ključni pokazatelji
Površina: 8.000 m2
Položeno kabela: 6.000 m
Postavljeno stupova 9m, 7m, 6m: 40 kom
Instalirano svjetiljki: 120 kom
Položeno cijevi za navodnjavanje: 2000 m
Instalirana električna snaga: 50 kW

Naglasci
Visoka kvaliteta u izvedbi radova bili su izazov koji je na ovom projektu uspješno savladan.

Završetak radova
07/2018

Naručitelj
Punta Skala d.o.o.

Projekt
LSG Building Solutions d.o.o. je ugovorio radove na sportskim terenima na otvorenom u sklopu hotela Punta Skala u Zadru. Ukupna vrijednost investicije MEP iznosi oko 200.000 eura

Opseg radova
Radi se o novom sportskom objektu na otvorenom sa 7 teniskih terena, 3 multi-sportska igrališta, 2 padel igrališta, 2 igrališta za odbojku na pijesku, igralište za minigolf i golf.

Ključni pokazatelji
Površina: 8.000 m2
Položeno kabela: 6.000 m
Postavljeno stupova 9m, 7m, 6m: 40 kom
Instalirano svjetiljki: 120 kom
Položeno cijevi za navodnjavanje: 2000 m
Instalirana električna snaga: 50 kW

Naglasci
Visoka kvaliteta u izvedbi radova bili su izazov koji je na ovom projektu uspješno savladan.

Završetak radova
07/2018

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023