×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

PV-Park Sainshand, Mongolia

PV-Park Sainshand, Mongolia

Klijent
Desert Solar Power One, United Green London

Izvođač radova
Gildemeister LSG Beteiligungs GmbH, Würzburg

Projekat
Projekat obuhvata fotonaponski sistem sa istosmernom snagom od 30 MWp DC DC odnosno izmeničnom strujom 27,5 MVp AC u Shainshand, Mongolia. Gradilište se nalazi na „novom putu svile“ između Kine i Evrope.

Obim usluga

Tehničko planiranje:
Analiza i proračun performansi
Izračun statike
Analiza gubitka kablova
Izračun učinkovitosti pretvarača
Planiranje projekta, obuhvatajući nacrte

Isporuka, nadzor i puštanje u pogon:
PV Moduli
Potkonstrukcija
Inverteri (centralni)
Podstanica 0,4 kV / 33 kV
AC i DC kabliranje, obuhvatajući zaštitu
Žičana ograda obuhvatajući video nadzor

Rad i održavanje:
Nadziranje i izvešćivanje

Ključni podaci
Naziv:   Shainshand
Naponski prag:   0,4 kV / 33 kV
Instalisana snaga:   30MWp DC / 27,5 MVA
Završetak:   Februar 2019.
Vreme izgradnje:   8 meseci
CO2 ušteda:   17.831.401 0 kg/godišnje
Moduli:   Polikristalni Moduli, TRINA TSM-60-6-280P
Inverteri: Centralni Inverteri, SUNGROW ZW 2,75MW
Potkonstrukcija:   Sistem sa dvostrukim nosačima

Klijent
Desert Solar Power One, United Green London

Izvođač radova
Gildemeister LSG Beteiligungs GmbH, Würzburg

Projekat
Projekat obuhvata fotonaponski sistem sa istosmernom snagom od 30 MWp DC DC odnosno izmeničnom strujom 27,5 MVp AC u Shainshand, Mongolia. Gradilište se nalazi na „novom putu svile“ između Kine i Evrope.

Obim usluga

Tehničko planiranje:
Analiza i proračun performansi
Izračun statike
Analiza gubitka kablova
Izračun učinkovitosti pretvarača
Planiranje projekta, obuhvatajući nacrte

Isporuka, nadzor i puštanje u pogon:
PV Moduli
Potkonstrukcija
Inverteri (centralni)
Podstanica 0,4 kV / 33 kV
AC i DC kabliranje, obuhvatajući zaštitu
Žičana ograda obuhvatajući video nadzor

Rad i održavanje:
Nadziranje i izvešćivanje

Ključni podaci
Naziv:   Shainshand
Naponski prag:   0,4 kV / 33 kV
Instalisana snaga:   30MWp DC / 27,5 MVA
Završetak:   Februar 2019.
Vreme izgradnje:   8 meseci
CO2 ušteda:   17.831.401 0 kg/godišnje
Moduli:   Polikristalni Moduli, TRINA TSM-60-6-280P
Inverteri: Centralni Inverteri, SUNGROW ZW 2,75MW
Potkonstrukcija:   Sistem sa dvostrukim nosačima

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023