×

#ADVANCEDSOLUTIONSFORABETTERLIFE!  

Shops Yamamay i Carpisa

Shops Yamamay i Carpisa

Naručilac
Pianoforte Croatia d.o.o.

Projekat
Nakon prvog lokala u Zagrebu , firma Pianoforte Croatia d.o.o. je prepoznala pouzdanost i kvalitet naše kompanije te nastavila saradnju i angažovala LSG Building Solutions d.o.o. za dalje radove u svim svojim shopovima na lokacijama : Zagreb , Split , Rijeka , Zadar , Rovinj i Sv . Križ Začretje .

Obim radova
Obim radova je varirao u zavisnosti od lokacije i veličini lokala a obuhvata projektovanje i izvođenje elektro i mašinskih radova .

Osim projektovanja i izvođenja , LSG Building Solutions d.o.o. je dogovorio s naručiocem i servisiranje tj kompletno održavanje opreme i sistema.

Ključni indikatori
Površina :                                                       1.100 m2
Položeni kablovi :                                            16.000 m
Rasvetna tela :                                                640 kom

Naglasci
Kratki rokovi izvođenja i lokacije samih lokala u centrima koji su otvoreni za posetioce , zahtevali su dobru logistiku i koordinaciju svih radnji kako bi se rad centara nesmetano odvijao a i samo izvođenje .

Dovršenje
12/2013

Naručilac
Pianoforte Croatia d.o.o.

Projekat
Nakon prvog lokala u Zagrebu , firma Pianoforte Croatia d.o.o. je prepoznala pouzdanost i kvalitet naše kompanije te nastavila saradnju i angažovala LSG Building Solutions d.o.o. za dalje radove u svim svojim shopovima na lokacijama : Zagreb , Split , Rijeka , Zadar , Rovinj i Sv . Križ Začretje .

Obim radova
Obim radova je varirao u zavisnosti od lokacije i veličini lokala a obuhvata projektovanje i izvođenje elektro i mašinskih radova .

Osim projektovanja i izvođenja , LSG Building Solutions d.o.o. je dogovorio s naručiocem i servisiranje tj kompletno održavanje opreme i sistema.

Ključni indikatori
Površina :                                                       1.100 m2
Položeni kablovi :                                            16.000 m
Rasvetna tela :                                                640 kom

Naglasci
Kratki rokovi izvođenja i lokacije samih lokala u centrima koji su otvoreni za posetioce , zahtevali su dobru logistiku i koordinaciju svih radnji kako bi se rad centara nesmetano odvijao a i samo izvođenje .

Dovršenje
12/2013

ADVANCED SOLUTIONS FOR A BETTER LIFE!
office.group@lsg-group.eu Tel: +(43) 1 61666520


All rights reserved LSG Group GmbH 2023

All rights reserved LSG Group GmbH 2023